Det er dit eget ansvar, at regningerne bliver betalt

Det sker, at en regning overskrider betalingsfristen. De bagvedliggende grunde kan være mange, og nogle gange er det ude af dine hænder. Uanset årsag er det til gengæld altid dit ansvar som forbruger at betale regningerne til tiden.

Lovgivning tilgodeser virksomhederne

Hvis du ikke betaler dine regninger, så har virksomheder ved lov flere muligheder for at opkræve et beløb fra en forbruger af deres ydelse, service eller produkt. De fleste er bekendte med rykkere, inkasso og stævninger. De er blot et udpluk af, hvad virksomheder kan trække på, når du ikke betaler dine regninger rettidigt.

Du kan aktivt vælge at afvise en regning ved ikke at betale den. Det kræver dog en god begrundelse, ellers er virksomhederne i deres gode ret til at gøre brug af diverse opkrævningsmetoder. Ved uenighed er det dit ansvar at kontakte virksomheden og forklare, hvorfor du ikke bør betale en regning. Først derefter skal virksomhederne indstille deres opkrævning og vise dokumentation for køb af en vare eller service.

Manglende regninger eller girokort fra elselskabet, et lån eller motionscentret er ikke ensbetydende med, at du ikke skal betale til firmaet i den pågældende måned. Hvis du mangler en regning fra en udbyder eller virksomhed, så er det dig som forbruger, der skal kontakte virksomheden. Det gælder også, selvom regningen aldrig fandt vej til postkassen, der opstod en fejl i bankens server, eller at PBS-systemet var ude af drift.

Ubetalte regninger versus dyre retssager

Alle fakturaer og girokort skal have en betalingsfrist. Fremgår betalingsfristen ikke på regningen, har du op til 30 dage til at betale beløbet. Ifølge lovgivningen er der ikke nogen regel for, hvor lang en betalingsfrist skal være. Den skal dog som minimum være et par dage, sådan du som forbruger har en reel chance for at betale regningen til tiden.

Virksomheder kan vælge at opkræve renter af din gæld, hvis du overskrider betalingsfristen. Renten tager udgangspunkt i Nationalbankens officielle udlånsrente plus et tillæg op til 8 %. Derved stiger din regning yderligere, hvilket bliver en ekstra byrde i budgettet.

Hvis du nægter at betale grundet uenighed ved en opkrævning, skal du være sikker i din sag. Virksomheder kan tage sagen med til domstolene, hvilket hverken er en nænsom eller billig proces. Hvis du ikke får medhold hos domstolene, skal du både betale regningen, renterne, diverse rykkergebyrer samt inkassoomkostningerne.

Lån kan skabe overblik over ubetalte regninger

Medmindre du er i inkasso, kan virksomheder sagtens gøre bunken med ubetalte regninger større. Hvis du kommer bagud med flere regninger, kan det være svært at danne overblik, mens dineopkrævningerne blot bliver større og større.

Med tidens forøgelse af hurtige onlinelån er det ikke unormalt i dagens Danmark, at befolkningen tager et billigt lån som samlelån. Den samme tendens ses hos studerende, der har mulighed for at tage et studielån med en yderst billig rente. Derved kan du bruge lånet til at komme dine ubetalte regninger kvit og undgå en dyr rente, inkasso og en eventuel retssag.

Selvom det er dit ansvar at få betalt dine regninger, kan du altid søge vejledning eller professionel rådgivning. Det gælder både for at få styr på økonomien, eller hvis du skal undersøge mulighederne for at afbetale dine regninger ved hjælp af et samlelån, kviklån eller kassekredit.