Meget naturgas kommer fra Rusland, men kan de virkelig bare lukke for rørene?

Meget naturgas kommer fra Rusland, men kan de virkelig bare lukke for rørene?

Rigtig store dele af nyhedsstrømmen har de sidste måneder været fyldt med Ruslands aggressive invasion af det selvstændige naboland Ukraine. Med stort set fælles front har den vestlige verden fordømt Rusland og samtidig hjulpet Ukraine efter bedste evne i et forsøg på at få krigen afsluttet.

En del af fordømmelsen mod Rusland har taget form som store økonomiske sanktioner, som Putin og russerne ikke har villet finde sig i. De har derfor truet med at lukke for den energiforsyning, der udgør en stor del af opvarmningen i europæiske husstande – herunder flere af de danske.

I artiklen her gør vi dig klogere på forsyningen af russisk gas, og hvad det spændte europæiske forhold til stormagten kan betyde for en almindelig husstand.

De økonomiske sanktioner

I april 2022 begyndte Rusland at true med at ville lukke for gasledningen, hvis ikke Danmark ville betale for gassen i den russiske rubel. Ørsted, som er importør af naturgas, ønskede ikke at bidrage til den russiske økonomi ved at betale med en valuta, der kunne bruges til at finansiere det russiske militær. De økonomiske sanktioner fra Vesten har nemlig medført, at landet ikke kan handle med udenlandsk valuta og derfor kun kan handle indenrigs. Den første juni gjorde Rusland så alvor af truslen og lukkede for gas til Danmark.

Men faktisk er det ikke kun Danmark, der har nægtet at betale i Rubler. I samme båd som Danmark er lande som:

  • Polen
  • Bulgarien
  • Finland
  • Holland
  • Letland
  • Estland.

Alle disse lande er blandt dem, som Vladimir Putin har stemplet som ’uvenlige lande’, og som ikke bøjer sig for invasionen af Ukraine.

På kort sigt betyder lukningen for den russiske gasledning ikke meget for prisen, som forbrugerne ender med at kunne have svært ved at betale uden at optage lån. Det gør den ikke, fordi vi er på vej ind i en periode uden for fyringssæson. Det betyder, at den gas, der bliver opkøbt, ikke bliver brugt, men faktisk i stedet lagret. 

På længere sigt vil prisen for opvarmning med gas dog formentlig stige, hvis der ikke snart findes en løsning på krigen i Ukraine. Selvom ikke al gas kommer fra Rusland, og selvom Rusland ikke har lukket for rørene til alle europæiske lande, vil lukningen af gas direkte fra russerne betyde, at vi er nødt til at købe naturgas på det europæiske marked til en højere pris, end vi har været vant til direkte fra leverandøren. 

Det er den russiske gasgigant Gazprom, der har stået for leverancen af naturgas til det europæiske marked, men med sanktionerne mod og fordømmelsen af Rusland har markedet ændret sig. 

Et ustabilt marked skaber højere priser

Krigen i Ukraine påvirker ikke kun den ukrainske civilbefolkning. Den påvirker også økonomien på verdensmarkedet. Sammen med Rusland er Ukraine nemlig storeksportører af både basisvarer som korn og madolie, men også naturråstoffer som olie og naturgas. Med et lavere udbud stiger efterspørgslen, og derfor oplever mange energipriser, ser suser i vejret. Det kender vi fra stort set alle andre markeder, og det gælder også naturgas.

Når man køber mel i supermarkedet eller tænder for varmen i radiatoren, tænker man ikke over, hvor tingene kommer fra. Men begge dele kan sagtens komme fra Ukraine eller Rusland, og derfor kan en krig gøre forsyningslinjerne ustabile, hvilket har påvirkning på udbud og efterspørgsel.

I takt med prisstigningerne herhjemme, oplever flere og flere, at det er nødvendigt at tage et mindre lån for at kunne købe den samme mængde varer, produkter og servicer retur som tidligere. I praksis i forhold til naturgas betyder det, at vi ikke har samme store adgang til råstoffet som tidligere, og at vi er nødt til at forholde os til nye kontrakter. Ørsted havde en aftale med Gazprom, der strakte sig over en længere periode, hvilket medførte en billigere aftale. Vilkårene er nu anderledes. 

Et ustabilt marked skaber højere priser

Så selvom det ikke er al gas brugt i Danmark, der kommer fra Rusland, vil den reducerede mængde af det samlede udbud betyde, at priserne vil stige, fordi efterspørgslen på samme produkt ikke er faldet. 

Så længe der er krig i Ukraine, og de økonomiske sanktioner mod Rusland, som krigen har medført, består, er det usandsynligt, at Ørsted igen vil betale i rubler. Med sanktionerne følger derfor et russisk stop for gasrørene, hvilket medfører højere naturgaspriser, og regningen ender ultimativt hos forbrugerne. Den enkelte husstand må derfor kigge budgettet igennem, så pengene slår til. 

Andreas Linde
Skrevet af
Andreas Linde har mere end 7 års erfaring med lånemarkedet og kender alt til ÅOP, annuitetslån, serielån, obligationer og andre relevante begreber inden for lån.
LoanScouter > Nyheder > Meget naturgas kommer fra Rusland, men kan de virkelig bare lukke for rørene?