Timelønnen i Danmark er steget med den højeste procent i 13 år

Timelønnen i Danmark er steget med den højeste procent i 13 år

3,8 %. Så meget er den gennemsnitlige timeløn på det danske jobmarked steget i årets første tre måneder. Lønstigningen skal dog ses i sammenhæng med den inflation, som samfundet lider under. Den betyder, at reallønnen ikke nødvendigvis ligger på samme niveau som stigningen i lønkroner. 

Her i artiklen gør vi dig klogere på nogle af de faktorer, der har særlig indflydelse på, hvorfor de danske arbejdstagere har højere timelønninger end for bare få år siden.

Mere i løn, men færre penge til forbrug

I Danmark er vi generelt gode til at få meget ud af hver eneste time på arbejdet. Det har medført en højere produktion, hvilket har skabt en større og stærkere økonomi i samfundet generelt. Desværre er lønningerne ikke fulgt med, hvilket har betydet, at det enkelte menneskes købekraft ofte ikke er fulgt med samfundets høje økonomiske tempo. Ser vi eksempelvis på de tårnhøje boligpriser, kræver det en høj indkomst at få mulighed for at erhverve sig en ejerbolig, og lønstigningerne udligner ikke den stigning, som der har været i boligpriserne over de seneste år.

Mere i løn, men færre penge til forbrug
Realløn er et udtryk for, hvad man faktisk kan købe for sine udbetalte lønkroner. Stiger prisen på varer mere, end hvad ens penge kan række til, har man en lavere realløn, da ens forbrugsmuligheder falder med købekraften. 

Når der derfor opstår situationer uden for vores påvirkning, vil det nogle gange betyde, at den løn, vi får udbetalt, ikke kan omsættes til samme forbrug som tidligere. Det er Ruslands invasion et godt eksempel på. Sanktioner mod Ruslands økonomi har medført, at priser på energi som naturgas og olie er steget markant. Samtidig er priserne på fødevarer også steget, uden at vi har flere penge at købe dem for. Vi kan derfor i vores hverdag have brug for at kunne låne penge hurtigt, så alt kan blive betalt.

Inflation kommer ikke af ingenting

Selvom det kan være fristende at skyde skylden for inflation på butikker og virksomheders grådighed, er virkeligheden en anden. Som vi kender det fra stort set alle markeder, handler en vares pris om efterspørgsel og udbud. Når der er et lavere udbud på eksempelvis korn til produktion af pasta, men efterspørgslen forbliver den samme, vil prisen stort set altid stige. Når prisen på varer og servicer generelt stiger, kalder vi det inflation.

Som mange kender det fra det private, og som vi har nævnt her, er prisen på energi steget markant, siden krigen i Ukraine tog sin begyndelse. Det gælder også for virksomheder og butikker, som derfor oplever større produktionsomkostninger. Større produktionsomkostninger betyder dyrere drift, og regningen kan desværre kun ende ét sted – hos forbrugerne, som kan have behov for at tage et billigt lån for at få råd til helt almindelige basisvarer.

Krigen i Ukraine tog sin begyndelse 24. februar 2022, da russiske invasionsstyrker krydsede grænsen til nabolandet. Siden har krigen varet længere tid end frygtet, hvilket bl.a. har påvirket inflation og købekraft.

Et sukkende arbejdsmarked

Med stigende inflation, en oplevelse af lavere realløn og generelt højere leveomkostninger har de danske arbejdstagere højere fokus på løn end i mange år – samme tendens så vi for 13 år siden under finanskrisen i slut 00’erne. Selvom virksomheder ikke nødvendigvis er meget for at give deres ansatte mere i løn – og særligt ikke i tider, hvor driftsudgifter stiger – kan det være nødvendigt for at holde på medarbejdere.

Mange brancher på arbejdsmarkedet sukker nemlig efter mere arbejdskraft for at kunne efterleve markedets og måske særligt det udenlandske markeds behov for flere varer. Sammen med købekraften, der er dårligere end for blot to år siden, er manglen på arbejdskraft en ret udslagsgivende faktor for, hvorfor danske arbejdstagere kræver og ofte får flere penge i lønposen – de står ganske enkelt i en bedre forhandlingsposition.

Kigger man på tallene fra Dansk Arbejdsgiverforening, er der særligt to brancer, hvor lønnen er steget fra første kvartal i 2021 til første kvartal året efter. Disse brancher er:

  • Service
  • Fremstilling. 

Tal fra byggebranchen viser, at der her endnu ikke er nogle nævneværdige lønforandringer.

Andreas Linde
Skrevet af
Andreas Linde har mere end 7 års erfaring med lånemarkedet og kender alt til ÅOP, annuitetslån, serielån, obligationer og andre relevante begreber inden for lån.
LoanScouter > Nyheder > Timelønnen i Danmark er steget med den højeste procent i 13 år