Mitä luottotiedot ovat? Opi lisää maksuhäiriömerkinnästä

Luottotiedoista ja niiden menettämisestä puhutaan paljon. Luottotietojen perään saatetaan kysellä niin lainaa hakiessa, puhelin- tai nettiliittymää ottaessa kuin asuntoa vuokratessa. Niillä on siis suuri merkitys eri tahojen silmissä. Mutta mihin luottotiedoilla oikein viitataan? Mitä ne mittaavat käytännössä?

luottotiedot, maksuhäiriömerkintä

Luottotiedot tarkoittavat kaikkia niitä tietoja, jotka liittyvät yksityishenkilön tai yrityksen kykyyn tai halukkuuteen maksaa lainoja tai muita maksuja sopimusten mukaisesti. Vaikka lainojen hakemisesta on tullut internetin ansiosta helpompaa, suhtaudutaan luottotietoihin edelleen vakavasti. Lainanantajat eivät halua asiakkaita, joiden takaisinmaksukyky ei herätä luottamusta. Luottotiedot voi kuitenkin saada takaisin oikeilla toimenpiteillä ja muutoksilla taloudenpidossa.

Rahan lainaamisessa on aina omat riskinsä. Niin lainan hakijalle kuin sen myöntävälle pankille tai rahoituslaitokselle. Netin välityksellä haetut lainat vaikuttavat luottotietoihin samalla tavalla kuin perinteisin keinoin haetut lainat. Nopeasti haetun lainan ei saa toisin sanoen kuvitella olevan jollakin tapaa riskittömämpi tai velvoitteiltaan vähäpätöisempi.

Talouteen liittyviä ongelmia kohdatessa on tärkeintä pyrkiä ratkaisemaan ne mahdollisimman pikaisesti. Luottotietojen menetyksen uhkaan ja maksuhäiriömerkintään saattaa liittyä häpeäntunnetta, mutta yllättävät elämäntilanteet tai taloudelliset haasteet voivat osua kenen tahansa kohdalle.

Näin lainantarjoajat määrittävät sinun luottokelpoisuutesi

Tämän artikkelin tarkoituksena on opettaa sinulle perusasiat luottotiedoista ja niiden vaikutuksesta:

  • Luottotiedot ja maksuhäiriömerkintä – mitä niillä tarkoitetaan?
  • Kuinka luottotiedot voi menettää?
  • Mitä vaikutuksia luottotietojen menettämisellä tai maksuhäiriömerkinnällä on?
  • Mistä voi tarkistaa omat luottotiedot?

Mitä luottotiedot ja maksuhäiriömerkintä tarkoittavat?

Arkipuheessa luottotiedoilla ja niiden menettämisellä viitataan yleisesti maksuhäiriömerkintään, joka on peräisin unohdetuista tai laiminlyödyistä laskuista sekä veloista. Luottotiedoille ja maksuhäiriömerkinnälle on kuitenkin olemassa myös luottotietolaisssa määritellyt tiukat ja yksityiskohtaiset kriteerinsä.

Laki ohjaa ja velvoittaa niin velallisia kuin lainanantajia. Lakiin on hyvä tutustua lainaa hakiessa, jotta olet tietoinen omista velvollisuuksistasi ja oikeuksistasi.

Lyhyesti sanottuna luottotiedoilla tarkoitetaan kaikkia niitä tietoja, jotka liittyvät yksityishenkilön tai yrityksen kykyyn tai halukkuuteen maksaa velkoja. Niiden perusteella lainanantajat tekevät päätöksen, uskaltavatko tai haluavatko he myöntää hakijalle lainaa. Tietoja säilytetään luottotietorekisterissä, josta yksityishenkilö voi käydä katsomassa omat luottotiedot, niissä mahdollisesti olevat merkinnät sekä merkintöjen tarkat tiedot.

Maksuhäiriömerkintä tarkoittaa luottotiedoissa olevaa merkintää, joka on peräisin käräjäoikeuden päätöksestä. Jos olet jättänyt maksamatta velan tai laskun ja sitä seuranneen maksumuistutuksen ja maksuvaatimukset, velan perijä voi viedä asian käräjäoikeuteen. Jos käräjäoikeus toteaa sinut maksuvelvolliseksi, luottotietoihisi kirjataan maksuhäiriömerkintä.

Valtion alaisuudessa toimiva Finanssivalvonta eli Fiva valvoo finanssimarkkinoiden toimijoita. Finanssivalvonnan yhtenä tavoitteena on lainanantajien toiminnan laadukkuuden ja rehellisyyden varmistaminen. Finanssivalvonta tarkkailee ja lainamarkkinoiden toimintaa ja pyrkii puolustamaan kuluttajien oikeuksia.

Luottotietojen menettäminen on monivaiheinen prosessi

Jokainen voi kohdata haasteita raha-asioidensa hoidossa. On kuitenkin joitakin selittäviä tekijöitä, jotka saattavat liittyä luottotietojen menettämiseen. Kaikkiin elämän yllätyksiin ei ole mahdollista varautua, ja luottotiedot voi menettää pahimmassa tapauksessa jopa täysin itsestään riippumattomista syistä esimerkiksi identiteettivarkauden seurauksena.

Huolellisella taloudenpidolla, järkevällä suunnittelulla ja maltillisella rahankäytöllä ongelmat ovat kuitenkin useimmiten vältettävissä. Omien varojen yli eläminen velkarahan avulla ei ole koskaan hyvä ratkaisu. Pahimmassa tapauksessa luottotietojen menetykseen johtava ylivelkaantuminen on ongelma, jota voidaan selittää esimerkiksi taloudenhallinnan osaamattomuudella.

Alla oleva taulukko tiivistää, miten luottotietojen menetys etenee ja miten menettelyn voi katkaista:

VaiheSyyMiten toimiaSeuraus
MaksumuistutusLaskun tai velan eräpäivä on   umpeutunut ennen maksamista.Maksa lasku ja perintäkulut. Jos et pysty maksamaan, neuvottele velkojan kanssa.Jos maksat velkasi, seurauksia ei tule. Jos et maksa, saat maksuvaatimuksen.
MaksuvaatimusLaskua ei ole maksettu edes maksumuistutuksen jälkeen.Maksa lasku ja perintäkulut. Jos et pysty maksamaan, neuvottele velkojan kanssa.Jos maksat velkasi, seurauksia ei tule. Jos et maksa, saatat päätyä ulosottoon.
Haaste käräjäoikeuteen ja ulosottoLaskua ei ole maksettu edes maksuvaatimuksen jälkeen.Tee ulosottomiehen kanssa sopimus, jossa ulosoton järjestelyistä sovitaan.Tulojen tai varallisuuden ulosmittaaminen. Maksuhäiriömerkintä.

Kuten oheisesta taulukosta käy ilmi, on maksuhäiriömerkinnän saaminen monivaiheinen prosessi, joka käynnistyy, mikäli velallinen ei maksa laskua tai lainaa takaisin eräpäivään mennessä. Tuolloin alkaa perintävaihe. 

Lainan tai velan mennessä perintään joko velkoja tai yksityinen perintäyhtiö yrittää periä saatavan velan tai lainan. Perintävaiheen ensimmäinen osa on maksumuistutuksen lähettäminen. 

Maksumuistutus ilmoittaa laskun erääntymisestä

Laskun erääntymisestä ilmoittava maksumuistutus saapuu 14 vuorokautta laskun erääntymisen jälkeen. Maksumuistutuksessa kerrotaan maksamattoman laskun tiedot ja annetaan ohjeet laskun maksamiseksi. Muistutukseen sisältyy aina kuluja, jotka on maksettava laskun lisäksi. 

Mikäli olet saanut maksumuistutuksen, mutta et pysty maksamaan sitä, kannattaa olla yhteydessä maksun perijään. Muistutuksen eräpäivän siirtäminen voi olla mahdollista. Jos muistutuksen saa maksettua ajallaan, ei luottotietoihin tule merkintää.

Perintävaiheen toinen osa koostuu maksuvaatimuksista. Jos velallinen ei maksa laskua 14 vuorokauden kuluessa maksumuistutuksesta, lähettää velan perijä niin ikään 14 vuorokauden välein kaksi maksuvaatimusta. Maksuvaatimukset toimivat maksumuistutuksen tavoin.

luottotiedot, maksuhäiriömerkintä

Haaste on viimeinen tilaisuus maksuhäiriömerkinnän välttämiseen

Maksuvaatimusten eräpäivistä on tarvittaessa mahdollista neuvotella perijän kanssa. Jos sinulla on ongelmia lainojen tai velkojen takaisinmaksun kanssa, on asiaan reagoitava toden teolla viimeistään maksuvaatimuksen saapuessa. Tällöin on aika joko maksaa vaatimus tai ottaa yhteyttä perintää suorittavaan perintätoimistoon.

Jos velallinen epäonnistuu maksuvaatimusten maksamisessa, on edessä prosessin kolmas vaihe: velka-asian eteneminen käräjäoikeuteen. Tästä seuraa haaste. Jos käräjäoikeus toteaa velallisen maksuvelvolliseksi tai velallinen ei reagoi haasteeseen, siirtyy maksu ulosottoon ja luottotietoihin kirjataan maksuhäiriömerkintä.

Haaste on viimeinen tilaisuus maksuhäiriömerkinnän välttämiseen. Haasteeseen tulee reagoida 14 kuluessa todistetusta tiedoksiannosta, ja velallisen tulee tuolloin maksaa sekä velka että oikeudenkäyntikulut samaan syssyyn.

Maksuhäiriömerkinnän vaikutukset

Maksuhäiriömerkintä ja luottotietojen menettäminen vaikuttavat monin tavoin taloudelliseen tilanteeseesi ja arkipäiväisten sopimusten solmimiseen. 

Maksuhäiriömerkintä voi hankaloittaa esimerkiksi seuraavia asioita:

  • Puhelin- tai nettiliittymän avaamista
  • Vakuutussopimuksen solmimista
  • Vuokra-asunnon saantia.

Merkinnät kuitenkin poistuvat luottotiedoista ajan kanssa, jos kaikki maksut saa maksettua. Maksuhäiriömerkinnän kesto on yleensä noin 2–4 vuotta. Hallitus on esittänyt maksuhäiriömerkintöjen säilytysajan merkittävää lyhentämistä kesällä 2021.

Noin 400 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä, joten asia koskettaa tavalla tai toisella niin yksilökohtaisesti kuin yhteiskunnallisella tasolla.

Lainan hakeminen ilman luottotietoja

Yksi luottotietojen menettämisen suurista vaikutuksista on lainansaannin vaikeutuminen. Jos sinulla on maksuhäiriömerkintä, useimmat lainanantajat hylkäävät hakemuksesi lähes automaattisesti. Erityisesti vakuudettoman lainansaanti on epätodennäköistä, sillä lainanantajat eivät uskalla luottaa saavansa rahojaan takaisin.

Lainansaanti ilman luottotietoja ei ole täysin mahdotonta, etenkin, jos kyse vakuudellisesta lainasta. Jos laina taataan joko aiemmalla omaisuudellasi tai esimerkiksi autolla, jonka hankintaa varten haet lainaa, on lainansaanti todennäköisempää.

Mikäli pystyt osoittamaan, että maksuhäiriömerkinnästä on kauan aikaa, ja olet sen jälkeen hoitanut raha-asiasi moitteettomasti, voi lainansaanti olla tietyissä tapauksissa mahdollista. Tästä tulee keskustella rahoituslaitoksen edustajan kanssa.

UKK – Luottotiedot ja lainan hakeminen

Mistä luottotiedot koostuvat?

Luottotiedot tarkoittavat kaikkia tietoja, joiden perusteella lainanantajat tekevät arvionsa lainanhakijan luottokelpoisuudesta. Näitä ovat esimerkiksi aiempi omaisuus, palkka- ja muut tulot sekä entisten lainojen maksaminen.

Mistä tietää onko luottotiedot menneet?

Suomessa omat luottotiedot voi tarkistaa joko Suomen Asiakastiedon tai Bisnoden palveluilla.

Miksi luottotiedot ja maksuhäiriömerkinnät ovat tärkeitä lainaamisen kannalta?

Luottotietojen perusteella pankit, rahoituslaitokset ja muut lainanantajat näkevät luottokelpoisuutesi. Ei ole lainan hakijan, sen myöntäjän eikä yhteiskunnan etu, jos mahdollinen lainaaja ei pystykään maksamaan lainaansa takaisin.

Miten luottotiedot vaikuttavat rahan lainaamiseen?

Luottotietojen menettäminen vaikeuttaa rahan lainaamista merkittävästi. Pankit ja rahoituslaitokset eivät tällöin luota hakijan kykyyn maksaa rahoja takaisin.

Voiko maksuhäiriömerkinnästä päästä eroon?

Kun velallinen on saanut velkansa maksettua, merkinnät poistuvat luottotiedoista nykylainsäädännön mukaan 2–4 vuoden kuluessa.

author
kirjoittanut
Andreas Lindellä on yli 7 vuoden kokemus lainamarkkinoista. Vuosikorot, annuiteettilainat, joukkovelkakirjat ja muut alan termit ovat olleet hänelle tuttuja jo vuosien ajan.
LoanScouter » Talousopas » Tietoa luottotiedoista » Mitä luottotiedot ovat? Opi lisää maksuhäiriömerkinnästä