Rekisteriseloste

Tietoturvallisuus

 • Henkilökohtaisten tietojesi turvaaminen on meille erittäin tärkeää.
 • Noudatamme  EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja varmistamme henkilötietojen reilun ja läpinäkyvän käsittelyn.
 • Tämä rekisteriseloste kertoo, miten käsittelemme henkilötietojasi.

Yhteystiedot

Voit ottaa yhteyttä LoanScouteriin seuraavilla yhteystiedoilla:

info@loanscouter.com

Dalgas Avenue 2F 2., 8000 Aarhus C

LoanScouter käsittelee seuraavia henkilötietojasi:

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • IP-osoite
 • Selaintyyppi ja -tunnus

Tietojen käsittelyn tarkoitus

LoanScouter käsittelee henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

LoanScouter sähköpostiviesteihin, SMS-viesteihin, selain ilmoituksiin tai uutiskirjeisiin. Nämä viestit käsittelevät lainamarkkinoiden yleistilaa, yksityistaloutta ja lainalistaamme kuuluvien yhteistyökumppaneidemme lainatarjouksia.

Kuinka LoanScouter käsittelee henkilötietojasi

 • Keräämme ja säilytämme henkilötietojasi edellä mainittuihin tarkoituksiin
 • Keräämme vain asiaankuuluvia ja tarpeellisia henkilötietoja
 • Pyydämme suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn
 • Emme välitä henkilötietojasi ilman suostumustasi
 • Poistamme henkilötietosi kun ne eivät enää ole tarkoituksenmukaisia

Lisätietoja:

Keräämme ja säilytämme henkilötietojasi vain tiettyihin tarkoituksiin

LoanScouter kerää, säilyttää ja käsittelee henkilötietojasi vain edellä mainittuihin tarkoituksiin tai muihin lainmukaisiin kaupallisiin tarkoituksiin. Keräämme, säilytämme ja käsittelemme niin kutsuttuja yleisiä henkilötietoja edellä mainitusti.

Keräämme vain asiaankuuluvia ja tarpeellisia henkilötietoja

LoanScouter käsittelee vain henkilötietojasi, jotka ovat asiaankuuluvia, riittäviä ja tarpeellisia edellä mainittuihin tarkoituksiin. LoanScouter ei täten käsittele mitään ylimääräisiä tietoja, joita ei käytetä tiettyä prosessia varten. LoanScouter voi kuitenkin käsitellä henkilötietojasi laajemmin, noudattaakseen voimassaolevia lakeja ja asetuksia.

Minimoimme henkilötietojesi käsittelyn aina kun se on mahdollista. Täten tarkastelemme joidenkin tietojen käsittelyä depersonoidussa muodossa tai pseudonyymejä käyttäen, mikäli se ei vaikuta tietojen käsittelyyn.

Pyydämme suostumuksesi ennen henkilötietojesi käsittelyä

LoanScouter pyytää suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, edellä mainittuihin tarkoituksiin. Henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, paitsi silloin, kun LoanScouterilla on jokin toinen lainmukainen peruste henkilötietojesi käsittelyyn.

Suostumuksesi on vapaaehtoinen ja voit perua sen milloin tahansa. Katso lisätietoja alta.

Jos LoanScouter haluaa käyttää henkilötietojasi muihin tarkoituksiin, kuin mihin ne ovat alkujaan kerätty, LoanScouter ilmoittaa tästä ja pyytää suostumuksesi etukäteen. Jos henkilötietoja voidaan käsitellä lainmukaisesti muihin syihin perustuen, ilmoitamme tästä ennen käsittelyä.

LoanScouterin käyttö ei ole sallittua henkilöille, jotka ovat alle 18 vuotiaita.

Emme välitä mitään henkilötietoja ilman suostumusta

Välitämme henkilötietojasi vain yhteistyökumppaneillemme markkinointitarkoituksiin, jos olet ennakkoon antanut tähän suostumuksesi. Pyytäessämme tällaista suostumusta, ilmoitamme henkilötietojesi käyttötarkoituksen. Voit kieltää tietojesi välityksen milloin tahansa, jolloin emme välitä tietojasi edellä mainitulla tavalla.

Emme tarvitse kuitenkaan suostumustasi, jos LoanScouteria vaaditaan välittämään tietoa esim. viranomaisille.

Lisäksi LoanScouter pidättää oikeudet käyttää EU/ETA:n ulkopuolista prosessoria liiketoimintansa hoitoon. Tämä tapahtuu ainoastaan nykyisiä kansainvälisiä tiedon siirtoa ja henkilötietoja koskevia lakeja noudattaen.

Todennamme ja päivitämme henkilötietojasi

LoanScouter todentaa, että käsittelemämme henkilötiedot eivät ole virheellisiä ja tekee kohtuullisia toimia varmistaakseen, että virheelliset tiedot korjataan tai poistetaan välittömästi. Palvelumme on riippuvainen oikeista ja ajantasaisista henkilötiedoista. Täten pyydämme ilmoittamaan kaikista olennaisista tietojen muutoksista. Voit muuttaa tietojasi kirjautumalla sisään LoanScouteriin.

Poistamme henkilötietosi kun ne eivät enää ole tarpeellisia

LoanScouter poistaa henkilötietosi, kun ne eivät ole enää olennaisia tietojen alkuperäiseen keräys, käsittely, tai säilöntä tarkoitukseen.

Jos olet sallinut LoanScouterin lähettää sinulle sähköposteja, tekstiviestejä ja mainoskirjeitä, LoanScouter pyytää sinua uusimaan suostumuksesi kyseisten markkinointiviestien lähetykseen 3 vuoden välein, jos tilisi on ollut passiivinen tämän 3 vuoden aikana. Jos et anna hyväksyntääsi, LoanScouter poistaa tilisi ja ilmoittaa tästä sinulle.

Oikeat ja ajantasaiset henkilötiedot

On asiakkaan vastuulla varmistaa, että kaikki hänen henkilötietonsa ovat oikein ja ajan tasalla.

Oikeat ja ajantasaiset henkilötiedot

Sinä hallinnoit LoanScouteriin syöttämiäsi henkilötietoja.

Näin ollen on sinun vastuullasi varmistaa, että syöttämäsi henkilötiedot ovat oikeita ja ajantasaisia. Voit myös pyytää tarvittavia muutoksia ottamalla yhteyttä LoanScouteriin edellä mainituin yhteystiedoin.

LoanScouter päivittää henkilötietosi pyynnöstäsi, tai jos LoanScouter havaitsee, että rekisteröity tieto on virheellistä.

Tietoturva

Tietosi ovat turvassa meillä, kattavan sisäinen tietoturvastandardimme mukaisesti.

Lisätietoja:

Tietosi ovat turvassa meillä, kattavan sisäinen tietoturvastandardimme mukaisesti.

LoanScouterilla on sisäinen tietoturvapolitiikka. Se sisältää sisäisen ohjeistuksen ja kuvailee LoanScouterin tekemät toimenpiteet henkilötietojesi tahatonta tai laitonta tuhoutumista tai muutosta, luvatonta levitystä tai luvatonta tietojen käsittelyä vastaan.

LoanScouterilla on suojattu toimintatapa pääsyoikeuden myöntämiseen, tämä tarkoittaa, että vain ne työntekijät joiden on välttämätöntä käsitellä tietoja, pääsevät käsiksi henkilötietoihin. Teemme säännöllisiä varmuuskopioita tiedostoistamme välttääksemme niiden menettämisen. Suojaamme myös kerättyjen tietojen luottamuksellisuutta ja oikeellisuutta salauksella.

Tietovuodon sattuessa, ilmoitamme tästä asiakkaillemme mahdollisimman nopeasti, johtuen oikeuksiisi, tunnistetietoihisi ja talouteesi kohdistuvasta uhasta.

Oikeutesi:

 • Olet oikeutettu käsittelemään henkilötietoja, joita LoanScouter on kerännyt sinusta.
 • Olet oikeutettu saamaan tiedot luettavassa muodossa tai toimitettuna toiselle palveluntarjoajalle.
 • Olet oikeutettu virheellisten henkilötietojesi korjaukseen tai poistoon.
 • Olet oikeutettu peruuttamaan suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn LoanScouterin toimesta.
 • Olet oikeutettu kieltämään LoanScouteria käsittelemästä henkilötietojasi
 • Olet oikeutettu rajoittamaan henkilötietojesi käyttöä
 • Olet oikeutettu valittamaan tietosuojavaltuutetulla

LISÄTIETOJA:

Oikeus henkilötietojen tarkasteluun ja tiedonsiirtoon

Olet oikeutettu näkemään ne tiedot, jotka LoanScouter on kerännyt sinusta. Tämä oikeus voi olla rajoitettu yrityssalaisuuksien ja/tai immateriaalioikeuksien vuoksi.

Olet oikeutettu saamaan henkilötietosi meiltä jäsennettynä, koneluettavassa muodossa, jonka voit välittää toiselle palveluntarjoajalle.

Jos haluat käyttää oikeuttasi henkilötietojen tarkasteluun ja tiedonsiirtoon, ota yhteyttä LoanScouteriin edellä mainituin yhteystiedoin. Käsittelemme ja vastaamme pyyntöösi niin nopeasti kuin mahdollista, mutta enintään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Olet oikeutettu virheellisten henkilötietojesi korjaukseen tai poistoon

Jos havaitset, että LoanScouterilla olevat henkilötietosi ovat virheellisiä, oikeutesi on saada ne korjatuksi tai poistetuksi.
Mikäli olemme yksimielisiä kyseessä olevien tietojen virheellisyydestä, poistamme tai korjaamme nämä tiedot niin nopeasti kuin mahdollista.

Tätä ei kuitenkaan tehdä, mikäli laki vaatii LoanScouteria säilyttämään henkilötietosi kokonaisuudessaan, osia siitä, tai tarpeen vaatiessa säilyttämään tietosi oikeuskäsittelyä varten. Tässä tapauksessa LoanScouter ainoastaan säilyttää ne tiedot, joita laki vaatii ja poistaa muut henkilötietosi.

Jos haluat käyttää oikeuttasi tietojesi muutokseen tai poistoon, on sinun otettava yhteyttä LoanScouteriin ja kerrottava mitä tietoja haluat poistaa tai muuttaa. Käsittelemme ja vastaamme pyyntöösi niin nopeasti kuin mahdollista, mutta enintään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Olet oikeutettu peruuttamaan suostumuksesi LoanScouterille henkilötietojesi käsittelystä

Olet oikeutettu peruuttamaan suostumuksesi LoanScouterille henkilötietojesi käsittelystä osin tai kokonaan.

Jos peruutat suostumuksesi, LoanScouter lopettaa tietojesi käsittelyn, niiltä osin kuin ne kuuluvat suostumuksesi piiriin, paitsi jos LoanScouterin on säilytettävä henkilötietojasi tai osia siitä lakiin vedoten. Tässä tapauksessa, LoanScouter säilyttää vain lain vaatimat tietosi ja poistaa muut henkilötietosi. Suostumuksesi peruuttaminen ei vaikuta tietojen käsittelyn laillisuuteen, peruutusta edeltäneeltä ajalta.

Jos haluat käyttää oikeuttasi suostumuksesi peruuttamiseen, on sinun otettava yhteyttä LoanScouteriin edellä mainituin tiedoin. Käsittelemme ja vastaamme pyyntöösi niin nopeasti kuin mahdollista, mutta enintään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Olet oikeutettu vastustamaan LoanScouterin henkilötietojesi käsittelyä

Olet oikeutettu vastustamaan LoanScouterin henkilötietojesi käsittelyä, mukaan lukien niiden käytön markkinointiin. Voit myös protestoida, mikäli sinulla on syytä uskoa, että henkilötietojasi käsitellään LoanScouterille antamasi hyväksynnän tai lakien ja asetusten vastaisesti.

Jos haluat vastustaa tietojesi käsittelyä, on sinun otettava yhteyttä LoanScouteriin edellä mainituin tiedoin.

Jos valituksesi on laillinen ja oikeutettu, LoanScouter lopettaa tietojesi käsittelyn. Käsittelemme ja vastaamme pyyntöösi niin nopeasti kuin mahdollista, mutta enintään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Olet oikeutettu rajoittamaan LoanScouterin henkilötietojesi käsittelyä

Olet oikeutettu rajoittamaan LoanScouterin henkilötietojesi käsittelyä seuraavissa tapauksissa:

 • Kun LoanScouter käsittelee lähettämääsi kannetta tietojesi oikeellisuudesta tai tietojen käsittelyn laillisuudesta. Tietojen käsittelyn rajoitukset ovat voimassa kanteen käsittelyn ajan.
 • LoanScouterin tietojen käsittely on laitonta, mutta et pyydä tietojen poistoa, vaan ainoastaan niiden rajoitettua käyttöä.

Jos haluat käyttää oikeuttasi tietojesi rajoitettuun käyttöön, on sinun otettava yhteyttä LoanScouteriin edellä mainituin tiedoin. Käsittelemme ja vastaamme pyyntöösi niin nopeasti kuin mahdollista, mutta enintään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Andreas Linde
kirjoittanut
Andreas Lindellä on yli 7 vuoden kokemus lainamarkkinoista. Vuosikorot, annuiteettilainat, joukkovelkakirjat ja muut alan termit ovat olleet hänelle tuttuja jo vuosien ajan.
LoanScouter » Tietoa meistä » Rekisteriseloste

Viimeisimmät uutiset