Kuinka paljon lainan ottaminen maksaa?

Kuinka asuntolainan voi saada

Rahan lainaaminen on nykyään luonnollinen osa elämää, eikä siinä ole mitään häpeilemistä. Monet ottavat lainaa asuntoa, autoa, remonttia tai vaikkapa lomamatkaa varten. Selvää on, että laina pitää maksaa takaisin, mutta monille on melko epäselvää, mitä lisäkustannuksia lainasta seuraa. Asiaa ei helpota, että eri lainapalveluilla on eri kokoisia maksuja ja myös lisämaksujen nimet vaihtelevat. Moni asia vaikuttaa lainapalvelun sisälläkin lainan lopulliseen hintaan. Tässä artikkelissa käymme läpi, mitkä asiat vaikuttavat lainan kokonaishintaan ja mitä minkäkin tyyppinen ja kokoinen laina yleisesti ottaen maksaa.

Lainan nimelliskorko

Yleensä lainan kuluista keskusteltaessa tai niitä ajatellessa, mieleen tulee ensimmäisenä nimelliskorko. Nimelliskorko aiheuttaakin suurimman osan lainan kustannuksista ja suuret erot nimelliskorossa yleensä jo kertovat sen, mikä laina on tarjolla olevista halvin. Näin ei kuitenkaan aina ole. Nimelliskorkoprosentti on yleensä sitä pienempi, mitä suurempi laina on kyseessä. Nimelliskorkoon sisältyy sekä marginaalikorko, joka on lainanantajalle jäävä voitto, sekä viitekorko, joka vaihtelee luoton aikana hiukan. Laina voidaan sitoa esimerkiksi Euriboriin, joka on euroalueen rahamarkkinoiden viitekorko. Suurin osa asuntolainoista on sidottu 12 kuukauden Euriboriin ja pienemmissä luotoissa tarkistusväli on usein 3 kuukautta.

Lainatilin perustamisesta seuraava maksu

Yleensä heti lainan alkuun, joutuu lainanottaja maksamaan jonkin suuruisen maksun. Tämän maksun nimi voi olla aloitusmaksu, perustamismaksu, käsittelymaksu, järjestelymaksu tai mitä tahansa, mutta joka tapauksessa kyseessä on lainatilin perustamisesta seuraava kertaluontoinen maksu. Tällainen maksu koskee yleensä vain kertaluottoa, mikäli taas laina on joustoluotto-tyyppinen, ei aloitusmaksua yleensä peritä, mutta jokaisesta nostosta joutuu erikseen maksamaan tietyn summan tai prosentuaalisen osuuden. Perustamisesta seuraava maksu voi olla eri lainan tarjoajilla ja eri lainatyypeissä hyvinkin eri kokoinen, joten ei kannata missään tapauksessa olla noteeraamatta perustamisesta seuraavaa maksua, vertaillessa eri lainatarjousten hyötyjä ja haittoja.

Lainatilin ylläpitoon liittyvät maksut

Lähes kaikissa lainoissa lainanottaja joutuu koron lisäksi maksamaan kuukausittain myös lainanhoitomaksua, tilinhoitomaksua, käsittelymaksua, ylläpitomaksua tai muuta vastaavaa maksua. Tämä maksu on pieni kiinteä summa, joka täytyy maksaa jokaisen erän mukana ja jonka helposti jättää huomiotta vertaillessaan lainan kustannuksia. Hinta kun on kuukausittain vain muutaman euron. On kuitenkin huono ajatus jättää tämä maksu huomioimatta lainoja vertaillessa, sillä kuukausittainen maksu kumuloituu kokonaiskustannuksissa huomattavasti merkittävämmäksi summaksi. Eihän varsinainen kuukausittainen lyhennyskään yksittäisenä summana yleensä ole mitenkään kovin suuri.

Todellinen vuosikorko

Nykyisin laki määrää lainanantajat ilmoittamaan myös todellisen vuosikoron. Aiemmin ilmoitettiin vain nimelliskorko, jonka lisäksi tulevien tilinhoito- ja käsittelymaksujen vaikutus kokonaismaksuihin oli vaikeaa hahmottaa. Todelliseen vuosikorkoon lasketaan siis mukaan kaikki lainanottajalle tulevat kulut, joten se on käyttökelpoinen verrattaessa eri lainoista laina-aikana tulevia kustannuksia toisiinsa. Todellinen vuosikorko vaihtelee erittäin paljon eri lainanantajien ja eri lainatyyppien kesken. Nykyisin laki määrää, että todellinen vuosikorko ei saa ylittää 50 prosenttia, mikäli lainan arvo on yli 2 000 euroa.

Mitä todellinen vuosikorko sisältää?

  • Nimelliskorko
  • Tilinhoitomaksut
  • Käsittelymaksut
  • Kaikki muutkin lainanottajalle koituvat kulut

Lainan kokonaiskustannukset

Edellisen kappaleen perusteella saattaa saada sellaisen kuvan, että lainan kustannuksia vertailtaessa riittää, että vertaa tarjousten todellista vuosikorkoa keskenään. Tavallaan näin onkin, mutta todelliseen vuosikorkoon vaikuttaa myös laina-aika ja välttämättä haluamaansa laina-aikaa ei voi täsmällisesti määrittää hakutilanteessa. Kaikkein merkityksellinen tekijä onkin lainan kokonaiskustannukset, nykyisin ne ovat yleensä myös hyvin näkyvillä. Lainan kokonaiskustannuksiin pystyy itsekin vaikuttamaan, sillä nopeampi maksuaikataulu tarkoittaa muuten samoilla ehdoilla pienempiä kokonaiskustannuksia. Pitkä maksuaika nostaa jo pelkkien käsittelykulujen myötä kokonaiskustannuksia selvästi ja siihen päälle vielä korkokulut. 

Tietenkin nopeampi maksusuunnitelma vastaavasti tietää korkeampia yksittäisiä kuukausieriä, joiden maksaminen on hankalampaa kuin pidemmällä aikataululla tapahtuva pienempien erien maksaminen. Onkin yksilökohtaista ja riippuu muun muassa taloudellisesta tilanteesta, kumpi on järkevämpi tapa. Hyvä nyrkkisääntö on, että laina pitäisi pyrkiä maksamaan aina mahdollisimman nopeasti niissä puitteissa, mihin taloudellin tila antaa myöten. Samoin, mikäli alkaa näyttämään siltä, että varaa olisi lyhentää lainaa nopeammassa tahdissa, kannattaa ensi tilassa pyrkiä neuvottelemaan maksusuunnitelman nopeuttamista. Mitä nopeammin laina on maksettu, sitä pienemmät sen kokonaiskustannukset myös ovat.