Laina- ja rahoitusmarkkinat vuonna 2022 – Mitä kannattaa odottaa tulevalta vuodelta?

Financial market

Kun kalenterivuosi vaihtuu uuteen, on aika totutella kirjoittamaan uusi vuosiluku ja muutenkin virittäytyä uuden vuoden haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Myös laina- ja rahoitusmarkkinoilla on odotettavissa suuria muutoksia useista eri syistä: Koronapandemia on muuttanut pysyvästi maailmantaloutta ja sen kiemuroita, minkä lisäksi yhteiskunnalliset, poliittiset ja kulttuurilliset muutokset vaikuttavat myös rahan lainaamiseen ja muihin rahoitusmarkkinoiden osa-alueisiin. Sekä yksittäisten kuluttajien että yritysten onkin hyvä pysähtyä nyt pohtimaan, mitä tuleva vuosi tuo tullessaan. Voisiko tämä vuosi olla se, jolloin on aika tehdä yritykseen suuri taloudellinen investointi lainarahalla tai hakea pankista lainarahaa oman asunnon tai auton ostamiseen?

  • Miten rahoitusmarkkinat sopeutuvat koronapandemian aikakauteen?
  • Vastuullisuus ja tietoisuus korostuvat niin kuluttajien valinnoissa kuin rahoitusmarkkinoiden tuotteissa.
  • Maailman muuttuminen johtaa teknologisen kehityksen kiihtymiseen.

Koronapandemian kolmas vuosi – Miten käy inflaation?

Koronapandemia on mullistanut länsimaalaisten ja siinä sivussa myös suomalaisen yhteiskunnan talouselämän perusperiaatteet. Yritykset ovat olleet ongelmissa, ja monet kuluttajatkin ovat joutuneet kipuilemaan työpaikkojensa säilyttämisen kanssa. Yhteiskuntien ollessa tauolla, kuluttajat ovat pysyneet rahoineen kotona, mikä on aiheuttanut talouden stagnaatiota eli talouskasvun hidastumista. Talouskasvun pysähtymisen pelossa Euroopan keskuspankki EKP on laskenut rahamarkkinoille halpoja lainoja, minkä tavoitteena on ollut stimuloida Euroopan talouskasvua ja kannustaa sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä tekemään investointeja, jotta ne vaurastuisivat tulevaisuudessa.

Inflaatio tarkoittaa rahan arvon vähenemistä. Kun keskuspankit laskevat markkinoille valuuttaa ja lainoja, jo olemassa olevan valuutan suhteellinen arvo vähenee. Tämä voi johtaa kuluttajien näkökulmasta kulutustuotteiden kallistumiseen. Sen sijaan talouden kannalta pieni inflaatio on hyvä asia, sillä se kannustaa yrityksiä investoimaan ja luomaan uusia työpaikkoja. Euroopan talousalueella inflaatiota kontrolloi Euroopan Keskuspankki EKP.

Tulevana vuonna kuluttajan kannattaa muistaa huomioida inflaatio parista eri syystä: Ensinnäkin inflaatio voi nostaa hintoja eri markkinoilla. Esimerkiksi energian ja polttoaineiden hinnat voivat nousta, millä on tietenkin suuri vaikutus kuluttajien arkeen. Toinen, rahoitusmarkkinoihin kytkeytyvä syy, liittyy juuri keskuspankkien toimintaan. Jos esimerkiksi EKP päättää nostaa ohjauskorkoa, mikä nostaa lainojen hintoja ja näin hidastaa inflaatiota, sen vaikutukset näkyvät myös suomalaisissa lainoissa. Erityisesti suurten lainojen, kuten asuntolainojen, kustannukset voivat nousta. Siksi suomalaisen velallisen kannattaakin tarkastella mahdollisuutta esimerkiksi asuntolainansa uudelleenkilpailuttamiseen, jos lainan kustannukset tuntuvat karkaavan suhteettoman korkeiksi. Lisäksi asuntolainaa harkitsevan kannattaa tutustua tarkasti niihin tekijöihin, joista lainan hinta koostuu, ja miettiä onko juuri tämä vuosi hyvä tai huono vuosi sitoutua kalliiseen asuntolainaan.

Vastuullisuus sekä kuluttajien että rahoituspalveluiden toiminnassa

Viime aikoina myös Suomessa on herätty yhä selkeämmin tiedostamaan maailmalla ja Suomessa esiintyviä epäkohtia. Siksi yhä useampi kuluttaja haluaa tehdä vastuullisia päätöksiä markkinoilla, ja esimerkiksi laina- ja rahoitusmarkkinoilla toimivat palveluntarjoajat haluavat vastata tähän tarpeeseen tarjoamalla vastuullisia tuotteita ja palveluita.

Hyvänä esimerkkinä vastuullisista tuotteista lainamarkkinoilla toimivat esimerkiksi vihreät lainat, joita pankit ja rahoituslaitokset myöntävät yrityksille, jotka haluavat tehdä ekologisesti kestäviä investointeja. Pankit haluavat tietenkin houkutella asiakkaikseen myös ympäristötietoisia kuluttajia, joten vihreiden lainojen kaltaiset tuotteet voivat osoittautua oivallisiksi houkutuksiksi pankin vaihtamista harkitseville kuluttajille.

Maailma muuttuu ja teknologia kehittyy ja maailma muuttuu taas

Teknologian kehitys on ollut hurjaa jo ennen koronapandemian alkuakin, ja uudet digitaaliset keinot ovat vaikuttaneet rahoitusmarkkinoihin jo vuosien ajan. Koronapandemia on kuitenkin vienyt tämän kehityksen uusiin sfääreihin. Etätyö on yleisempää kuin koskaan ennen, ja yritykset tekevät jatkuvasti investointeja, joiden tarkoituksena on kehittää yritysten digitaalisia palveluita, jotka mahdollistavat yritystoiminnan jatkumisen, vaikka yhteiskunta muuten menisi tauolle.

Teknologiset investoinnit ovat jokaiselle yritykselle hyvä ja kannattava investointikohde. Jokaisen yrittäjän kannattaakin nyt miettiä, voisiko vuonna 2022 olla kannattavaa hakea yrityslainaa ja investoida se yrityksen digitaalisten palveluiden ja toimintojen kehittämiseen.

Digitalisaatioon investoiminen voi tarkoittaa eri yrityksille hyvin erilaisia asioita. Jollekin yritykselle se voi tarkoittaa uusien laitteiden tai ohjelmistopalveluiden ostamista. Toiselle yritykselle sen sijaan se voi tarkoittaa esimerkiksi konsulttipalveluiden ostamista, jolla tehostetaan jo olemassa olevia digitaalisia konventioita sekä työntekijöiden osaamista.
Andreas Linde
kirjoittanut
Andreas Lindellä on yli 7 vuoden kokemus lainamarkkinoista. Vuosikorot, annuiteettilainat, joukkovelkakirjat ja muut alan termit ovat olleet hänelle tuttuja jo vuosien ajan.
LoanScouter » Uutiset » Laina- ja rahoitusmarkkinat vuonna 2022 – Mitä kannattaa odottaa tulevalta vuodelta?