Lomaraha – mikä se on ja miten se lasketaan?

Lomaraha - mikä se on ja miten se lasketaan_loanscouter

Kesäloma lähestyy, ja moni on varmasti pohtinut jo miten lomansa käyttää. Oletko kuitenkaan miettinyt miten loma rahoitetaan? Usein työssäkäyvälle maksetaan lomapalkan päälle myös lomarahaa lomallaoloajasta, mutta mikä se käytännössä on ja miten se lasketaan?

Lue lisää artikkelistamme siitä miten lomaraha määräytyy juuri sinulle ja milloin se maksetaan.

Lomarahasta ei ole säädetty laissa

Loma-aika on monille itsestä huolehtimisen aikaa, jolloin raha-asioista ei tulisi huolehtia. Onneksi työntekijää suojaa monet etuudet lomansakin ajan, kuten loma-ajan palkka ja tietyissä tapauksissa myös lomaraha. 

Hyvä on kuitenkin huomioida, että lomarahaa ei automaattisesti makseta kaikille, vaan se on aina työntekijän ja työnantajan yhteisesti sovittu palkkio. Useimmissa työsuhteissa se on kuitenkin käytössä, mutta siitä huolimatta siitä ei ole säädetty laissa. 

Lomarahaa ei siis tule sekoittaa lomapalkkaan tai -korvaukseen, joka on työntekijän palkka joko loma-ajalta tai pitämättömistä vapaista. Nämä ovat aina lain mukaisia.

Lomarahasta on yleensä sovittu työehtosopimuksessa, joka on laadittu ammattiliiton neuvottelemassa työehtosopimuksessa. Lomaraha on siis sama asia kuin lomaltapaluuraha. 

Lomaraha on lisä, joka maksetaan lomasta palkan lisäksi. Huomioithan, että lomaraha siis maksetaan, jos työntekijän noudattama työehtosopimus sitä edellyttää. Yleensä lomaraha on 50 % loma-ajan palkasta.

Lomakorvauksen maksamisen edellytys on, että loma on aloitettu sovittuna tai ilmoitettuna aikana, ja että työntekijä on palannut työhön heti loman loputtua.

Tiesitkö, että lomaraha ei ole lakisääteinen? Siitä huolimatta useampi työnantaja maksaa sitä.

Kuinka paljon lomarahaa ja miten sen määrä lasketaan?

Lomarahaa maksetaan ja sitä kertyy saman verran kuin vuosilomapäiviäkin. Sen määrä muodostuu työntekijän palkan mukaan. Usein se on siis 50 prosenttia loma-ajan palkasta. Se, oletko oikeutettu lomarahaan selviää työsopimuksesta sekä työehtosopimuksesta. Lomaraha maksetaan loman pitämisen yhteydessä tai viimeistään lomaltapaluupalkan yhteydessä. 

3 000 euron palkasta maksetaan 1 500 euroa lomarahaa, eli 50 prosenttia.

Vaikka nyrkkisääntönä pidetään 50 prosentin suuruutta, saattaa se vaihdella suuresti eri aloista ja sektorista riippuen. Usein se onkin 50 % yksityisellä sektorilla, mutta kunta-aloilla tilanne on hieman monimutkaisempi.

Kunta-alan työehtosopimus (KVTES), johon kuuluu suuri osa suomalaisista työntekijöistä, määrittelee lomarahan seuraavasti: työntekijälle kertyy lomarahaa jokaiselta täydeltä kuukaudelta 6, 5 tai 4 prosenttia palkasta. Työkokemus ja työsuhteen kesto vaikuttavat kyseiseen prosenttimäärään. Kun lomarahaa verrataan palkan osuuteen, otetaan myös ansaitut lisät huomioon.

Näin ollen lomarahan suuruus kunta-aloilla voi olla joko 50 prosenttia suurempi tai pienempi, riippuen työntekijän kokemuksesta ja työsopimuksen kestosta. 

Jos lomaa on kertynyt

  • 38 päivää, lomaraha on suuruudeltaan 6 prosenttia per kuukausi. Tällöin summaksi muodostuu 72 prosenttia
  • Vastaavasti, jos vuosilomapäiviä on kertynyt 28 päivää, on lomarahan suuruus 60 prosenttia palkasta
  • 23 lomapäivää kerryttäneillä 48 prosenttia palkan suuruudesta

Tarkistamalla työehtosopimuksesi sekä sektorin, jolla työskentelet (yksityinen vaiko kunta-ala), saat selville maksetaanko sinulle lomarahaa, kuinka paljon ja mitä prosenttia seuraten. Aivan kuten korko lainoissa, tietty prosenttiosuus kerryttää lomarahan määrää kunta-alan ammateissa.

Milloin lomaraha maksetaan?

Tämä riippuu täysin työehtosopimuksesta. Lomaraha maksetaan yleensä silloin, kun työntekijän palkka maksetaan tai olisi maksettu, jos hän olisi palannut töihin. Se voidaan maksaa myös yhdessä vuosilomapalkan kanssa.

Jotta työntekijällä olisi oikeus lomarahaan, hänellä on oltava kertynyt vuosilomapäiviä. Jos työntekijä ei ole ansainnut vuosilomapäiviä, ei ole myöskään oikeutta lomarahaan. Lomarahaa ei myöskään makseta ylimääräisiltä lomapäiviltä.

Saadakseen lomarahan, työntekijän on lähdettävä lomalle ilmoitettuna tai sovittuna päivänä ja palata takaisin työhönsä välittömästi vuosilomansa päätyttyä.

Milloin lomaraha maksetaan_loanscouter

Voiko lomarahan vaihtaa vapaapäiviksi?

Lomaraha on mahdollista vaihtaa myös vapaiksi, mutta tietyin edellytyksin. Myös työaikalain työaikapankkia koskeva säännös mahdollistaa lomarahan vaihtamisen vapaaksi.

Työnantajan ja työntekijän on sovittava asiasta, jotta vaihto voidaan toteuttaa onnistuneesti muun muassa työaikojen puitteissa.

Tämäkin riippuu täysin työnantajasi noudattamasta työehtosopimuksesta. Esimerkiksi kunta-alan työehtosopimus (KVTES) oikeuttaa työntekijän sopimaan työnantajansa kanssa lomarahan vaihtamisesta vapaapäiviksi.

Kaikki työehtosopimukset eivät mahdollista lomarahan vaihtamista vapaaseen, edes sopimuksen mukaan (esimerkiksi yksityinen sosiaalipalveluala). Tällöin lomarahaa ei ole mahdollista vaihtaa vapaaksi lainkaan.

Muita keinoja kuitenkin löytyy. Jos työehtosopimus ei mahdollista lomarahan muuttamista vapaaksi, voidaan kuitenkin sopia työaikalain mukaisesta työaikapankista. Tämän avulla lomaraha voidaan vaihtaa vapaiksi. Tämäkin on aina sovittava työnantajan ja työntekijän kesken.

Andreas Linde
kirjoittanut
Andreas Lindellä on yli 7 vuoden kokemus lainamarkkinoista. Vuosikorot, annuiteettilainat, joukkovelkakirjat ja muut alan termit ovat olleet hänelle tuttuja jo vuosien ajan.
LoanScouter » Uutiset » Lomaraha – mikä se on ja miten se lasketaan?