Syntyykö sopimus Suomen Nato-jäsenyydestä pian?

Syntyyko sopimus Suomen Nato jasenyydesta pian_loanscouter

Suomi ja Ruotsi tekivät historiaa toukokuussa hakemalla virallisesti NATOn jäsenyyttä. Ellei sotilaallinen, poliittinen tai taloudellinen suuryllätys osu kohdalle, tulee hyväksytään maat jäseniksi pikavauhtia. Mutta miten prosessi on edennyt ja onko kaikki nyt varmalla pohjalla?

Suomen varsinainen päätös hakemisesta syntyi viimeistään toukokuussa pidetyssä SDP:n ja Sanna Marinin puoluevaltuuston kokouksessa. Tarkkaa päivämäärää Natoon liittymisestä ei vielä ole, mutta virallinen hakuprosessi on nyt käynnissä. Miten tilanne tulee kehittymään? Mitkä Naton ja Suomen suhteet entuudestaan ovat olleet? Lue vastaukset näihin sekä lisää seuraavasta artikkelista.

Suomen ja Naton suhteet ajan saatossa

Suomen yhteistyö Naton kanssa perustuu tällä hetkellä sotilaalliseen liittoutumattomuuteen ja vankkaan kansalliseen poliittiseen yksimielisyyteen.

Yhteistyö alkoi, kun Suomi liittyi rauhankumppanuusohjelmaan vuonna 1994 ja Euroatlanttiseen kumppanuusneuvostoon (vuoropuhelufoorumi, joka kokoaa yhteen liittoutuneet ja kumppanimaat euroatlanttisella alueella) vuonna 1997. Suomi on siis yksi Naton aktiivisimmista kumppaneista ja on osallistunut Naton operaatioihin ja tehtäviin muun muassa Balkanilla, Afganistanissa ja Irakissa.

Suomi on yksi niistä kuudesta maasta, jotka ovat antaneet erityistä panosta Naton operaatioihin ja muihin liittouman tavoitteisiin. Näin ollen Suomella on siten paremmat mahdollisuudet vuoropuheluun ja yhteistyöhön liittoutuneiden kanssa.

Venäjän helmikuussa 2022 Ukrainaan aloittaneen hyökkäyksen vuoksi, Naton tehtävänä on vahvistaa yhteistyötä Suomen kanssa, keskittyen erityisesti varmistamaan Itämeren alueen turvallisuus. 

Mitä tämä sisältää? Säännöllinen poliittinen vuoropuhelu ja kuulemiset, hybridisodankäyntiä koskeva tietojenvaihto, koulutuksen ja harjoitusten koordinointi sekä paremman yhteisen tilannetietoisuuden kehittäminen yhteisten uhkien käsittelemiseksi ja tarvittaessa yhteisten toimien kehittämiseksi.

Mietityttääkö muutokset ja Ukrainan sodan tuomat epävarmuudet? Millä tavoin vuosi 2022 ja sen myllerrykset voivat vaikuttaa juuri sinun talouteesi? Katso talouden vuoden riskit sekä mahdollisuudet täältä.

Kuinka kauan Natoon liittyminen voi kestää?

Suomen jäsenyys on liittouman sisällä laajasti tuettu, mutta tuki ei ole aivan yksimielistä. Suomen kannalta Suomen hakemuksen ja Naton täysjäsenyyden välillä tulee todennäköisesti olemaan viive. 

Miksi? Natoon liittyminen edellyttää Naton perustamisasiakirjan, eli  Washingtonin sopimuksen, muuttamista.  Tämä tulee viemään aikaa, ainakin viikkoja, mutta keskustelu pikaisesta prosessista on myös käyty. Kaikkien 30 liittoutuman jäsenen on kuitenkin hyväksyttävä lopullisesti muutettu sopimus. Tällä hetkellä kapuloita jäsenyyden rattaisiin on lentänyt ainakin Turkin suunnasta.

Miten tämä prosessi etenee?

Suomen kannattajat Natossa väittävät, että:

 • Sotilaallisen turvallisuuden näkökulmasta Suomi edustaa lisäarvoa Naton liittoumalle.
 • Suomella on suuret ja hyvin koulutetut maavoimat sekä entistä toimintakykyisemmät ilmavoimat, jotka ovat jo nyt yhteentoimivia Naton kanssa. 
 • Suomi pystyy puolustamaan itseään yksipuolisesti päiviä, ellei jopa viikkoja, mistä harva liittokunnan jäsen voi sanoa samaa. 
 • Suomella on vuosikymmenten kokemus Venäjän toiminnan seuraamisesta niiden yhteisellä 1 300 kilometrin pituisella rajalla, ja tämä asiantuntemus voisi parantaa liittouman tilannetietoisuutta. 
 • Suomen liittyminen Natoon voisi helpottaa Baltian maiden puolustamista, sillä Suomi tarjoaa Natolle toisen vahvistusreitin Liettuan ja Puolan taakse tai Venäjän Kaliningradiin.
 • Yhdysvaltojen näkökulmasta Suomi voisi auttaa varmistamaan Pohjois-Euroopan turvallisuuden ja antaa Yhdysvalloille mahdollisuuden keskittyä enemmän Kiinan ja Tyynenmeren alueen turvallisuuskysymyksiin.
maavoimat ja toimintakykyisen ilmavoimat_loanscouter

Skeptikot taas väittävät, että:

 • Suomen jäsenyys ei ole riskitön. Suomen liittyminen Natoon voisi suututtaa Venäjän, sillä Suomen liittyminen Natoon kaksinkertaistaa Naton ja Venäjän yhtenäisen rajan.
 • Jos Suomi joutuisi konfliktiin, Venäjän huoltolinjat olisivat huomattavasti lyhyemmän matkan päässä kuin Naton. Suomen vahvistaminen voisi olla äärimmäisen vaikeaa. 
 • Koko Suomen alue, kaikki Itämeren kautta kulkevat meriyhteydet ja merkittävä osa Pohjois-Suomeen kulkevista maayhteyksistä ovat hyvin Suomen ja Venäjän rajan läheisyyteen sijoitettujen venäläisten sotilasjärjestelmien kantaman sisällä.
 • Suomen vahvistaminen ei olisi mahdoton tehtävä, mutta epäilijöiden mukaan sen yrittäminen saattaa johtaa tilanteen eskaloitumiseen.
 • Vastustusta Suomen jäsenyydelle voi ilmetä myös poliittisista syistä, kun kaikilta jäsenmailta haetaan hyväksyntää.

Kansalaisten mielipide

Jo ennen Suomen virallisen kannan julkistamista 68 prosenttia suomalaisista kannatti liittoutumaan liittymistä. Tämä on yli kaksinkertainen luku verrattuna siihen, mikä kannatus oli ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. 

Eduskunta äänesti jäsenyyden puolesta lopulta selvin numeroin, 188 puolesta ja 8 vastaan. Naton kannatus kansalaisten keskuudessa on myös noussut entisestään.

Samalla kun kehitys Suomen puolella etenee päivä päivältä kohti Nato-jäsenyyttä, Venäjältä on kuultu pitkin matkaa kovia lausuntoja, jotka korostavat sitä, että Ruotsin ja Suomen liittymisestä Natoon olisi vakavia sotilaallisia seurauksia. Moskovan hallinto on lisännyt jo moneen kertaan selityksiinsä ydinpelotteen.

Kuitenkin Suomen ja Ruotsin virallisten hakemusten allekirjoittamisen jälkeen käytännön toimet ja kritiikki ovat olleet vähäisiä. Aika näyttää, miten sujuvasti hakuprosessi etenee ja millaiset vaikutukset sillä on Suomen ja Venäjän välisiin suhteisiin.

Andreas Linde
kirjoittanut
Andreas Lindellä on yli 7 vuoden kokemus lainamarkkinoista. Vuosikorot, annuiteettilainat, joukkovelkakirjat ja muut alan termit ovat olleet hänelle tuttuja jo vuosien ajan.
LoanScouter » Uutiset » Syntyykö sopimus Suomen Nato-jäsenyydestä pian?