Venäjä pakottaa Euroopan maksamaan kaasusta ruplilla

Venäjä pakottaa Euroopan maksamaan kaasusta ruplilla_loanscouter

Suurin syy siihen, että Euroopan maat ovat suhtautuneet varovaisesti talouspakotteisiin, jotka alkoivat Venäjän hyökättyä Ukrainaan, oli näiden kahden maanosan keskinäinen taloudellinen riippuvuus.  

Eurooppa, erityisesti Keski-Eurooppa, on ollut voimakkaasti riippuvainen venäläisestä kaasusta. Niinpä Venäjä on päättänyt ottaa kaasumaksut nyt ruplissa. Seuraavassa artikkelissamme käymme läpi sitä, kuka oikeastaan on riippuvaisempi tästä suhteesta – Venäjä vaiko Eurooppa. Ja miten tämä kaikki vaikuttaa vuoteemme.

Venäjän talous kriisissä – vaikutukset Eurooppaan saakka

Venäjän talous on vakavimmassa kriisissä sitten Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen vuonna 1991, kun Venäjän rahoitus- ja yritysjärjestelmään kohdistettiin ankaria pakotteita. Venäjä, jonka öljy- ja kaasutulot muodostavat 45 prosenttia vuoden 2021 talousarviosta, myi 49 prosenttia öljystään ja 75 prosenttia maakaasustaan Euroopan maille.

Tämä riippuvuus on suuri ongelma sekä Venäjälle että Euroopan maille, erityisesti Saksalle. Vaikka monien viranomaisten mielestä riippuvuus Venäjästä on täysi strateginen virhe,  maailmantalouden hidastuminen viime vuosina ja koronavirusepidemian aiheuttama taloudellinen taakka ovat lisänneet riippuvuutta venäläisestä maakaasusta, joka on halvempaa ja helpommin toimitettavissa kuin muut vaihtoehdot.

Euroopan unionin asettamat talouspakotteet Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen jälkeen, jättivät maan historian syvimpään kriisiin. Ensin dollari ja euro vedettiin pois liikkeestä, sitten oligarkkien varat jäädytettiin, mikä aiheutti Venäjälle ennätystappioita. Oikeastaan tämä oli vasta alkua. 

Yhdysvallat, Kanada, Iso-Britannia ja EU ovat jäädyttäneet lähes puolet Venäjän 643 miljardin dollarin varannoista ja jättäneet ne ulottumattomiin sen jälkeen, kun Venäjän keskuspankki ilmoitti jäädyttävän varojaan.

Maat, joihin maakaasun saanti vaikuttaa eniten ja joiden vaihtoehdot ovat rajalliset, saavat neljä kolmasosaa maakaasustaan Venäjältä.

Sodan alusta lähtien Venäjälle on maksettu yli 70 miljardia euroa, erityisesti maakaasumaksuina. Tämä tilanne johti kommentteihin, joiden mukaan Eurooppa teki Venäjästä sodan rahoittajan monille alueille asetetuista pakotteista huolimatta. Odotus, että Yhdysvallat pistäisi lopun kaasun ostamiselle, ei saanut toivottua kannatusta. Euroopan maat eivät voineet liittyä kyseiseen, sillä vaihtoehtoiset reitit maakaasun saamiseksi eivät vaikuta helpoilta, kunkin maan erilaisten logististen ja taloudellisten järjestelyjen vuoksi.

Muun muassa näistä syistä Yhdysvaltojen pyyntö rajoittaa Euroopan fossiilisten polttoaineiden ostoja Venäjältä ei saanut toivottua kannatusta:

  • Suomi tuo kaiken maakaasunsa Venäjältä. 
  • Saksan osuus Venäjältä tehtyjen ostojen määrästä oli jopa huimat 54 prosenttia.
  • Ukrainan maakaasun tuonnista 43 prosenttia tuli Venäjältä.

Eikö venäläiselle luonnonkaasulle ole vaihtoehtoa?

Mahdollisuus, että Venäjä pysäyttäisi kaasuvirran Eurooppaan, jota Eurooppa kuluttaakin keskimäärin 155 miljardia kuutiometriä vuodessa, lisäsi huolta energiakriisistä. EU yritti suunnitella vaihtoehtoja kaasutoimitusten jatkuvaa supistamista tai täydellistä lopettamista vastaan, etsien vaihtoehtoisia lähteitä venäläiselle kaasulle, muun muassa Yhdysvalloista, Norjasta ja Qatarista.

Maakaasun osalta EU tarvitsee Venäjää yhtä paljon kuin Venäjä tarvitsee EU:ta. Venäjän energian vienti muodostaa yli kolmanneksen sen ulkomaisista tuloista. ”Tällaisen askeleen seuraukset voivat olla hyvin tuskalliset”, Putin sanoi 15. huhtikuuta EU:n suunnitelmista luopua Venäjän kaasusta ja öljystä. 

Eikö venäläiselle luonnonkaasulle ole vaihtoehtoa LoanScouter

Samalla hän ilmoitti, että Venäjän ruplaa käytetään kaasun myynnissä ”epäystävällisille maille”, ja totesi, että venäläiset kaasusopimukset lopetetaan, jos maksua ei suoriteta ruplina. Tämä aiheutti huolta Euroopan maissa. Saksan talousministeri Robert Habeck totesi, että päätös ruplan käyttämisestä oli sopimusten vastainen. Näin ollen Saksan hallitus keskustelee eurooppalaisten kumppaniensa kanssa tarvittavista toimista.

Eurooppa valmistautuu – Inflaatio ennätyslukemissa

Tästä syystä Saksa ilmoitti, että se on siirtynyt ”varhaiseen varoitustasoon” ”maakaasun hätäsuunnitelman” puitteissa. Talousministeri Robert Habeck korosti Berliinissä antamassaan lausunnossa, että maakaasun toimitusvarmuus on varmistettu, mutta on silti syytä varautua ja ryhtyä toimenpiteisiin Venäjän mahdollisen jännityksen lisääntymisen varalta.

Tällä tasolla, jolla ei ole tarkoitus rajoittaa toimituksia viranomaisten toimesta, on tarkoitus vahvistaa viranomaisten ja kaasuntoimittajien välistä yhteistyötä mahdollisen toimitusvaikeuden sattuessa. Vasta varoitustasojen kolmannessa vaiheessa hallitus voi asettaa teollisuudelle rajoituksia.

Energiaongelman vaikutukset Euroopan talouteen:

  • Länsimaiden asenne lisää edelleen nopeasti inflaatiota Euroopassa toimitusketjuissa ilmenevien ongelmien lisäksi.

  • Vaikka energian hinnat nousivat ilmoituksen jälkeen, jota sanotaan sovellettavan erityisesti venäläiseen öljyyn ja sen johdannaisiin, öljyn hinta on ollut korkeimmillaan sitten vuoden 2008.

  • Analyytikot paljastivat, että jos Ukrainan kriisiä ei saada ratkaistua, asiat voivat mennä vielä huonompaan suuntaan.

  • Niinkin paljon, että Saksassa kuluttajahinnat nousivat 5,5 prosenttia edelliseen kuukauteen verrattuna.

  • Euroopassa tilanne ei ole paljon erilainen. Vuotuinen inflaatio nousi maaliskuussa 7 prosenttiin energian hintojen nousun vaikutuksesta ja oli korkeimmillaan sitten vuoden 1991.

Andreas Linde
kirjoittanut
Andreas Lindellä on yli 7 vuoden kokemus lainamarkkinoista. Vuosikorot, annuiteettilainat, joukkovelkakirjat ja muut alan termit ovat olleet hänelle tuttuja jo vuosien ajan.
LoanScouter » Uutiset » Venäjä pakottaa Euroopan maksamaan kaasusta ruplilla