Vuosi 2021 oli pankki- ja vakuutusalalla olosuhteisiin nähden loistava

Vuosi 2021 oli pankki ja vakuutusalalla olosuhteisiin nahden loistava_loanscouter

Globaalin pandemian aikana eri toimialat ovat olleet vaikeuksissa. Vuosi 2021 oli kuitenkin pankkien ja vakuutusyhtiöiden tuloksilla mitattuna mainio. Vuoden loppua kohti lieventyneet rajoitukset palauttivat uskoa talouteen ja piristivät mm. työeläkemarkkinoita. Vakavaraisten pankkien kyky myöntää lainoja ja luottoja pysyi hyvänä.

Pankkisektori elpyi vuonna 2021 hyvään tulokseen

Suomalaisten pankkien tekemät tulokset ovat olleet pääoman osalta hyviä, kuten vuonna 2021 julkaistut pankkien stressitestien tulokset osoittavat. Tukevalle pohjalle rakennettu pankkijärjestelmä takaa sen, että asiakkaille voidaan edelleen tarjota lainaa epävarmasta globaalista tilanteesta huolimatta. Lainapalveluiden tarjoajien määrä lähinnä lisääntyi vuonna 2021.

Viime vuoden tilastoissa peräti 53 % Suomalaisista asuntokunnista maksoi takaisin jonkinlaista lainaa. Asuntokunta tarkoittaa ihmisiä, jotka asuvat pysyvästi samassa paikassa. Yleisimpiä lainamuotoja ovat asuntolaina, kulutusluotto, opintolaina ja luottokorttivelka.

Vuosi 2021 oli pitkittyneen pandemian sävyttämä ja sitä myöten lähtökohdiltaan finanssialalla hyvin epävarma. Vuosi yllätti kuitenkin positiivisesti, sillä sitä leimasivat myös optimismi ja maailmantalouden voimakas noususuhdanne. Näitä positiivisia voimia ajoivat ainakin laajat elvytystoimet ja patoutuneen kysynnän vapautuminen. Vaikka monet muut sektorit pysähtyivät pandemian aikana, asuntomarkkinat pysyivät erittäin vilkkaina oikeastaan koko ajan – lukuun ottamatta vuoden 2020 kevättä, kun kaikki vetivät syvään henkeä tuntemattoman edessä. Pankit jatkoivat vuonna 2021 luottojen antamista kotitalouksille normaaliin tapaan.

Pankkisektorin pysyminen vakaana on auttanut suomalaisia omalta osaltaan yli pandemian aiheuttamien vaikeiden aikojen. Monet ihmiset ovat olleet vaikeuksissa, kun rajoitukset ovat huonontaneet työtilannetta useilla aloilla. Yksityishenkilöiden mahdollisuus lainan ja luoton ottamiseen on ollut monille elintärkeä lanka. Itse pankeille on myös elinehto se, että vaikeissakin tilanteissa niillä on mahdollisuus kehittää omaa liiketoimintaansa.

Vuonna 2021:

  • Suomalaisten pankkien vakavaraisuus pysyi Euroopan keskiarvoa parempana.
  • Vakuutusmaksut kasvoivat Suomessa 13 prosenttia 26,2 miljardiin euroon
  • Vakuutusyhtiöiden sijoitusten tuotto oli hyvä, 13,7 %.

Vuosi 2021 oli vakaa vakuutusyhtiöille

Vakuutusyhtiöiden maksutulo kasvoi vuoden 2021 aikana. Työllisyystilanne alkoi myös Suomessa parantua hiljalleen vuoden mittaan, kun koronarajoituksia purettiin. Tämän kehityksen myötä päätään nostivat erityisesti työeläkkeitä tarjoava vakuutusyhtiöt. Henkivakuutusyhtiöiden maksutuloa kasvatti puolestaan sijoitusmarkkinoiden piristyminen vuoden loppua kohti. Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu maksutulo koko vuodelta kasvoi 13 prosenttia 26,2 miljardiin euroon.

vuosi 2021 oli vakuutuslaitoksille kauttaaltaan positiivinen_loanscouter

Kolmen suurimman vakuutusluokan kasvu numeroina

  • Henkivakuutusten maksutulo kasvoi 27 prosenttia
  • Työeläkevakuutusten maksutulo kasvoi 13 prosenttia
  • Vahinkovakuutusten maksutulo kasvoi 3 prosenttia.

Sijoitusmarkkinoilla vuosi oli vakuutusyhtiöille poikkeuksellisen menestyksekäs, sillä osakkeet ja muut osakesijoitukset tuottivat 28 %. Tämä tarkoittaa sitä, että vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan nettotuotot nousivat lähelle 14 % lukemia. Korvauksia ja eläke-etuuksia maksettiin 24,2 miljardia euroa, mikä oli maltillisen yhden prosentin edellisvuotta enemmän. Korkeat sijoitustulot yhdistettynä elpyneisiin työeläkevakuutusmarkkinoihin takasivat kokonaisuudessaan sen, että vuosi 2021 oli vakuutuslaitoksille kauttaaltaan positiivinen. 

Lisää vakuutusyhtiöiden vahvasta vuodesta 2021 voi lukea Finanssialan tutkimuksesta.

Myös Suomen Finanssivalvonta kertoo, että vakuutusyhtiöiden vakavaraisuusasteet säilyivät erinomaisella tasolla vuonna 2021. Työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuus oli vuoden lopulla jopa ennätyksellisen korkealla. Myös henkivakuutusyhtiöt vahvistivat vakavaraisuuttaan hieman.

Pankki- ja vakuutussektorin tulevaisuuden näkymät

Korona-pandemian aiheuttama epävarmuus on ikävä kyllä finanssialalla vaihtunut toiseen. Ukrainan sodan seurauksena elämme uutta epävarmuuden aikaa. Venäjälle asetetut pakotteet ja kansainvälisen kaupan muutokset ovat ajaneet mm. rahastosijoituksia pakkaselle ja suuriakin yrityksiä vaikeuksiin. Tämä nostaa tietenkin pilviä myös suomalaisten pankkien ja vakuutusyhtiöiden taivaalle, sillä Venäjän rajanaapurina ja keskellä NATO-keskustelua Suomi on hyvinkin pitkälti myrskyn silmässä.

Kuluttajan näkökulmasta kotimaisten pankkipalveluiden tai tarjolla olevien vakuutusten suhteen ei ole näköpiirissä nopeita muutoksia. Kuten jo aiemmin todettiin, viime vuosi päättyi molemmilla sektoreilla erittäin vakavaraisissa merkeissä. Globaali epävarmuus ei horjuta luottamusta kotimaisiin palveluntarjoajiin koronan tapaan. Esimerkiksi parantunut työllisyystilanne ja kohonneet kuluttajahinnat pitävät huolen siitä, että vakuutuksille, luotoille ja lainoille riittää kysyntää.

Andreas Linde
kirjoittanut
Andreas Lindellä on yli 7 vuoden kokemus lainamarkkinoista. Vuosikorot, annuiteettilainat, joukkovelkakirjat ja muut alan termit ovat olleet hänelle tuttuja jo vuosien ajan.
LoanScouter » Uutiset » Vuosi 2021 oli pankki- ja vakuutusalalla olosuhteisiin nähden loistava