Politika privatnosti

Zaštita vaše privatnosti

Obradu vaših osobnih podataka shvaćamo ozbiljno.
Pridržavamo se zakonskih propisa o osobnim podacima i osiguravamo poštenu i transparentnu obradu osobnih podataka.
Ova politika privatnosti opisuje kako obrađujemo Vaše osobne podatke.

Detalji o kontaktu

Možete nas kontaktirati putem sljedećih podataka:

DK-35662448

Loanscouter.com/hr

Dalgas Avenue 2F 2., 8000 Aarhus C, Danska

info@loanscouter.com

LoanScouter će obraditi sljedeće osobne podatke o vama:

 • Ime
 • Adresu
 • E-mail
 • IP adresu
 • Identifikaciju obavijesti preglednika

Svrha obrade podataka

LoanScouter će koristiti Vaše osobne podatke za:

LoanScouterovu distribuciju putem e-pošte, tekstualnih poruka, push obavijesti preglednika, ili putem newslettera o općim uvjetima na tržištu zajma, privatnoj ekonomiji i s ažuriranim popisom zajmova koje LoanScouter preporučuje.

LoanScouterova obrada Vaših osobnih podataka

 • Prikupljamo i pohranjujemo Vaše osobne podatke u određene svrhe
 • Prikupljamo samo relevantne i neophodne osobne podatke
 • Prije obrade Vaših osobnih podataka dobivamo Vaš pristanak
 • Ne otkrivamo Vaše osobne podatke bez Vašeg pristanka
 • Potvrđujemo i ažuriramo Vaše osobne podatke
 • Izbrisat ćemo Vaše osobne podatke kada više nisu potrebni s obzirom na svrhu

Za više informacija:

Prikupljamo i pohranjujemo Vaše osobne podatke u određene svrhe

LoanScouter prikuplja, pohranjuje i obrađuje osobne podatke o Vama samo za gore navedene svrhe ili za druge zakonite poslovne svrhe. Prikupit ćemo, pohraniti i obraditi samo gore navedene tzv. opće osobne podatke.

Prikupljamo samo relevantne i neophodne osobne podatke

LoanScouter će obrađivati samo osobne podatke koji su relevantni, dovoljni i neophodni za postizanje gore navedenih ciljeva i koji se odnose na specifičnu obradu. LoanScouter neće obrađivati nikakve dodatne informacije od onih potrebnih za postizanje određene svrhe. Međutim, LoanScouter će također obrađivati vaše osobne podatke u onoj mjeri u kojoj je to potrebno kako bi se osigurala usklađenost s trenutnim zakonskim propisima.
Smanjit ćemo obradu vaših osobnih podataka što je više moguće, uključujući i količinu obrađenih osobnih podataka. Tako ćemo ispitati mogu li se neki od obrađenih vrsta podataka koristiti u depersonaliziranom ili pseudonimom obliku bez utjecaja na rezultat obrade.

Prije obrade Vaših osobnih podataka dobivamo Vaš pristanak

LoanScouter će dobiti Vaš pristanak prije obrade Vaših osobnih podataka za gore navedene svrhe. LoanScouterova obrada Vaših osobnih podataka je temeljena na Vašem pristanku, osim ako LoanScouter nema drugu pravnu osnovu za obradu Vaših osobnih podataka.

Vaš pristanak je dobrovoljan i možete ga povući u bilo kojem trenutku, više detalja potražite u nastavku.

Ako LoanScouter želi koristiti vaše osobne podatke u druge svrhe osim onih za koje su izvorno prikupljeni, LoanScouter će vas obavijestiti o svrsi i dobiti vaš pristanak unaprijed. Ako se osobni podaci mogu zakonito obrađivati na drugoj osnovi, obavijestit ćemo vas u skladu s tim prije obrade.

Osobe mlađe od 18 godina ne smiju koristiti LoanScouterove usluge.

Ne otkrivamo Vaše osobne podatke bez Vašeg pristanka

Vaše osobne podatke objavit ćemo samo suradnicima/zajmodavcima, uključujući i za marketing, ako ste na to unaprijed pristali. U vezi dobivanja takvog pristanka, obavijestit ćemo vas o svrsi obrade vaših osobnih podataka. U bilo kojem trenutku možete prigovoriti takvom objavljivanju, u tom slučaju neće doći do objavljivanja.

Međutim, nećemo dobiti vaš pristanak ako je LoanScouter dužan otkriti vaše podatke, npr. vlastima.

Osim toga, LoanScouter zadržava pravo koristiti procesor izvan EU/EEA kako bi pomogao LoanScouteru da provede svoje poslovanje. Međutim, to će se odvijati samo u skladu s važećim pravilima o međunarodnom prijenosu osobnih podataka.

Potvrđujemo i ažuriramo Vaše osobne podatke

LoanScouter će provjeriti da Vaši obrađeni podaci nisu netočni ili zastarijeli – i poduzet će razumne korake kako bi osigurali da se netočni osobni podaci odmah obrišu ili isprave. Naša usluga ovisi o Vašim ispravnim i ažuriranim osobnim podacima. Zato vas molimo da navedete sve relevantne izmjene podataka. Možete upotrijebiti gore navedene kontakt podatke kako biste nas obavijestili o promjenama vaših osobnih podataka, ili ih možete izmijeniti sami kada se prijavite na LoanScouter.

Izbrisat ćemo Vaše osobne podatke kada više nisu potrebni s obzirom na svrhu

LoanScouter će izbrisati vaše osobne podatke kada više nisu potrebni za postizanje svrhe za koje su podaci prikupljeni, obrađeni i pohranjeni.

Ako ste pristali da Vam LoanScouter šalje poruke e-pošte, tekstualne poruke i marketinške newslettere, LoanScouter će zatražiti da obnovite pristanak za marketing svake 3 godine ako ste bili neaktivni na Vašem profilu u tom trogodišnjem razdoblju. Ako ne obnovite pristanak, LoanScouter će izbrisati Vaš profil i obavijestiti vas o tome.

Točni i ažurirani osobni podaci

Vaša je odgovornost osigurati da su uneseni podaci točni i ažurirani.

Za više informacija:

Točni i ažurirani osobni podaci

Vi kontrolirate osobne podatke koje ste unijeli na LoanScouter. Stoga je vaša odgovornost osigurati da su uneseni osobni podaci ispravni i ažurirani. Ažuriranja se obavljaju tako da kontaktirate LoanScouter. Pogledajte kontakt podatke iznad.

LoanScouter će ažurirati vaše osobne podatke na zahtjev ili ako LoanScouter postane svjestan da su registrirani podaci pogrešni.

Sigurnost

Vaši osobni podaci su zaštićeni s nama, a imamo i internu politiku zaštite podataka.

Vaši osobni podaci su zaštićeni s nama, a imamo i internu politiku zaštite podataka

LoanScouter ima internu politiku zaštite podataka. Sadrži interne upute i opisuje mjere koje LoanScouter poduzima da zaštiti Vaše osobne podatke od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjene, protiv neovlaštenog otkrivanja i od neovlaštenih osoba koje dobiju pristup ili znanje o navedenim podatcima.

LoanScouter ima procedure za dodjele prava pristupa, što znači da će pristup biti odobren samo zaposlenicima kojima jeza obavljanje dužnosti potreban pristup vašim osobnim podacima. Redovito izrađujemo sigurnosne kopije naših skupova podataka kako bismo izbjegli njihov gubitak. Također štitimo povjerljivost i vjerodostojnost prikupljenih podataka pomoću enkripcije.

U slučaju sigurnosnog prodora koji stavlja u rizik vaša prava, uključujući diskriminaciju, krađu identiteta, financijski gubitak, gubitak ugleda ili drugi značajni nedostatak, LoanScouter će vas obavijestiti o kršenju pravila što je brže moguće.

Vaša prava:

 • Imate pravo na uvid osobnim podacima koje LoanScouter obrađuje o vama.
 • Imate pravo na dostavljanje vaših podataka u čitljivom obliku ili prebacivanje kod drugog pružatelja usluga.
 • Imate pravo na ispravljanje ili brisanje netočnih osobnih podataka.
 • Imate pravo povući vašu suglasnost na obradu vaših osobnih podataka u LoanScouteru.
 • Imate pravo prigovoriti na obradu vaših osobnih podataka LoanScouteru.
 • Imate pravo ograničiti obradu vaših osobnih podataka u LoanScouter.
 • Imate pravo žaliti se Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Za više informacija:

Pravo na uvid u osobne podatke i prenosivost podataka

Imate pravo na uvid u osobne podatke koje LoanScouter obrađuje o vama. Međutim, pristup će biti ograničen s obzirom na poslovne tajne i/ili prava intelektualnog vlasništva.

Imate pravo na primanje prikupljenih osobnih podatka u strukturiranom, standardnom i strojno čitljivom obliku koji imate pravo prenijeti kod drugog pružatelja usluga.

Ako želite ostvariti pravo na uvid ili pravo na prijenos podataka, možete kontaktirati LoanScouter putem gore navedenih kontaktnih podataka. Obradit ćemo i odgovoriti na vaš upit što je prije moguće i unutar mjesec dana od primitka vašeg upita.

Imate pravo na ispravljanje ili brisanje netočnih osobnih podataka

Ako smatrate da su podaci koje LoanScouter obrađuje o vama netočni ili netočni, imate pravo na ispravljanje ili brisanje podataka.

Ako se složimo da su obrađeni podaci netočni, izbrisat ćemo ih ili ispraviti što je brže moguće.

Međutim, to se neće dogoditi ako je LoanScouter zakonski obvezan pohraniti sve ili dijelove vaših osobnih podataka ili ako je potrebno pohranjivati ​​osobne podatke kako bi se pravni zahtjev mogao utvrditi ili obraniti. U tom slučaju, LoanScouter će pohranjivati ​​samo one podatke, koje je LoanScouter zakonski obvezan ili ima pravo zadržati, te će obrisati sve druge osobne podatke o vama.

Ako želite ostvariti pravo ispravljanja ili brisanja podataka, možete kontaktirati LoanScouter putem gore navedenih kontaktnih podataka i reći za koje podatke smatrate da su netočni ili koje želite izbrisati. Obradit ćemo i odgovoriti na vaš upit što je prije moguće i unutar mjesec dana od primitka vašeg upita.

Imate pravo povući vašu suglasnost na obradu vaših osobnih podataka u LoanScouteru

Imate pravo na povlačenje vašeg pristanka na LoanScouterovu obradu osobnih podataka, u cijelosti ili djelomično.

Ako povučete vašu suglasnost, LoanScouter prestaje obrađivati osobne podatke za koje ste povukli vaš pristanak, osim ako je LoanScouter zakonski obvezan ili ima pravo zadržati sve ili dijelove vaših osobnih podataka. U tom slučaju, LoanScouter će pohranjivati samo one podatke, koje LoanScouter ima zakonsku obvezu pohranjivati i izbrisat će sve ostale osobne podatke o vama. Povlačenje vašeg pristanka neće utjecati na zakonitost obrađivanja koje je LoanScouter obavljao do povlačenja vašeg pristanka.

Ako želite ostvariti svoje pravo na povlačenje vaše suglasnosti, možete kontaktirati LoanScouter putem gore navedenih kontaktnih podataka. Obradit ćemo i odgovoriti na vaš upit što je prije moguće i unutar mjesec dana od primitka vašeg upita.

Imate pravo prigovoriti na obradu vaših osobnih podataka LoanScouteru

Imate pravo prigovoriti na obradu vaših osobnih podataka LoanScouteru, uključujući korištenje podataka u marketinške svrhe. Možete također prigovoriti ako smatrate da se vaši osobni podaci obrađuju suprotno važećim pravilima ili pristanku koji se daje LoanScouteru.

Ako želite prigovoriti, možete kontaktirati LoanScouter putem gore navedenih kontaktnih podataka.

Ako je vaš prigovor legitiman, LoanScouter će prestati obrađivati vaše osobne podatke. Obradit ćemo i odgovoriti na vaš upit što je prije moguće i unutar mjesec dana od primitka vašeg upita.

Imate pravo ograničiti obradu osobnih podataka LoanScouter-a

Imate pravo ograničiti LoanScouterovu obradu vaših osobnih podataka u sljedećim slučajevima:

 • Dok LoanScouter razmatra prigovor koji ste poduzeli protiv točnosti osobnih podataka obrađenih o vama ili protiv zakonitosti obrade. Ograničenje obrade će se primjenjivati dok LoanScouter ne završi s razmatranjem vašeg prigovora.
 • Obrada LoanScoutera je protuzakonita, ali ne zahtijevate brisanje podataka, već samo ograničeno korištenje osobnih podataka.

Ako želite ostvariti pravo ograničenja obrade osobnih podataka, gore navedene podatke za kontakt možete upotrijebiti za prosljeđivanje vašeg prigovora na LoanScouter. Obradit ćemo i odgovoriti na Vaš upit što je prije moguće i unutar mjesec dana od primitka vašeg upita.

Andreas Linde
Autor
Andreas Linde
LoanScouter > Što je LoanScouter? > Politika privatnosti