Disse gruppene rammes hardest av inflasjonen

Disse gruppene rammes hardest av inflasjonen_loanscouter

Russlands invasjon og angrepskrig mot Ukraina har kastet eurosonen inn i en ny økonomisk virkelighet der høy inflasjon ikke lenger er en midlertidig hodepine. Inflasjonen truer nå for alvor med å oppheve gevinsten av oppgangen etter pandemien. Den årlige inflasjonen, hastigheten som prisene på varer og tjenester endrer seg med over tid, har vært jevnt stigende siden sommeren. Etter Russlands invasjon av Ukraina, har inflasjonen steget ytterligere som følge av en betydelig økning i pris på energi og råvarer, samt prisene for å ta opp og nedbetale lån. 

Da Russland invaderte Ukraina var det ingen som visste hvor lenge den påfølgende konflikten ville vare, eller hvor dype sjokkbølgene som ble sendt gjennom Europa eller resten av verden ville bli. Etterhvert som krigen trer inn i sin tredje måned, blir konsekvensene fra konflikten imidlertid tydeligere og utsiktene ser ikke gode ut. Det er spesielt noen sårbare grupper i samfunnet som blir ekstra hardt rammet av inflasjonen. 

Hva medfører inflasjon? 

Den russiske invasjonen av Ukraina og de resulterende økonomiske forstyrrelsene har medført en betydelig prisøkning. Dette har ført til en nedgang i valutaverdien, fordi det meste av forbruksvarer har blitt dyrere. Det er ikke bare levekostnader som har blitt dyrere, men også lånekostnader for forbrukslån og andre typer av lån øker, dette hovedsakelig som følge av nedgangen i valutaverdi, men også fordi inflasjonen fører høyere renter med seg. 

For den globale økonomien er Russland og Ukraina viktige leverandører av råvarer som energi, metaller og landbruksprodukter. Krigen har satt spørsmålstegn ved tilgangen på disse ressursene og fremskyndet prisutviklingen. Det er bekymring for at en ytterligere økning i prisen på disse innsatsfaktorene kan føre til høyere drifts- og produksjonskostnader, som igjen gir høyere priser og høyere inflasjon. 

Hvem påvirkes av inflasjonen? 

Når inflasjonen inntreffer vil alles privatøkonomi påvirkes. De fleste av oss som har stabil inntekt vil allikevel kunne tåle en inflasjonsperiode, og klare oss økonomisk uten at privatøkonomien faller helt fra hverandre. Det er allikevel grupper i samfunnet hvor inflasjonen medfører store økonomiske utfordringer. Husholdningene med lavest inntekt lider uforholdsmessig under den nåværende inflasjonsøkningen, med stigende energipriser som hovedårsaken.

arbeidsledige og mennesker med lav inntekt som pavirkes_loanscouter

Selv om inflasjon er et midlertidig fenomen, veier den vanligvis tungt på grupper i samfunnet med lav inntekt. Kombinasjonen av manglende oppsparte midler og lave inntekter gjør det vanskelig å følge med på økende økonomiske utgifter uten at det merkes veldig godt på privatøkonomien. Spesielt er det de arbeidsledige og mennesker med lav inntekt som påvirkes, slik som blant annet pensjonister, mennesker på uføretrygd og studenter. Inntektene går ned i verdi, og skyhøye strømregninger og levekostnader fører til hardere levekår og dårligere økonomi. 

Månedlig nettoinntektMånedlige strømprisutgifterAndre faste utgifterMånedlig matbudsjett Resterende rådighetsbeløp
19 0003 00010 0003 0003 000
50 0003 00010 0003 00034 000

Nedenfor kan du se en grovskissert tabell som viser den månedlige inntekten til en person med lav inntekt, sammenlignet med en person med gjennomsnittslønn i Norge. Begge boende i en gjennomsnittlig stor leilighet. I tabellen illustreres hvordan høye strømpriser som følge av inflasjonen kan påvirke den månedlige økonomien og utgjøre et betydelig kutt i økonomien for personer med lav inntekt.

Dyre levekostnader og kutt i levestandard 

Mens inflasjonen øker overalt, er prisøkninger spesielt ødeleggende for husholdninger fordi budsjettene allerede er stramme. Nesten alle utgifter går til nødvendigheter slik som mat, energi og bolig – som er nettopp disse postene som har sett noen av de største prisøkningene det siste året. 

Ikke bare påvirkes de rent finansielle mulighetene, men levestandarden og livskvaliteten synker også. Som et resultat av behovet for å kunne finansiere høye kostnader i hverdagen, kan det medføre et økt behov for å ta opp hurtiglån for at økonomien skal gå rundt. 

Sammenligning av lånetilbydere hjelper deg med å avgjøre hvilken utlåner som tilbyr det beste tilbudet på lånebeløpet og typen lån som du har valgt. Dette kan være lønnsomt i forbindelse med å spare penger.  

Har man en svak økonomi fra før kan man risikere å komme i gjeld, og i enda større økonomiske vanskeligheter.

Nedenfor er noen tiltak som kan være behjelpelige på økonomien dersom du står i en økonomisk vanskelig situasjon:

 1. Sett opp et budsjett som fungerer for deg

  Det er en nøkkelmåte når det kommer til hvordan du kan spare penger selv på en lav inntekt. 

 2. Senk boligkostnadene

  Boligutgiftene kan være en av dine største utgifter. Se på muligheten for å bo billigere, gjerne ved f.eks. å flytte til et annet område.

 3. Eliminer gjeld

  Gjeld kan holde deg tilbake fra å nå nye økonomiske mål. Med den konstante økonomiske belastningen på budsjettet kan det være vanskelig å finne rom til sparing.

 4. Vær oppmerksom på matforbruk

  Matutgifter kan være store, men setter man fokus på å kutte ned på kostnadene eller holde seg til budsjettet kan det være penger å spare.

 5. Automatiser sparemålene dine

  Det kan være vanskelig å bestemme seg for å spare penger, men om man tvinger seg selv til å overføre litt til sparing fra måned til måned, vil man gjøre det lettere å redusere overforbruk. 

Andreas Linde
Skrevet av
LoanScouter > Nyheter > Disse gruppene rammes hardest av inflasjonen