Fast eller flytende rente: Hva er best?

Fast eller flytende rente-Hva er best_loanscouter

Når man skal ta opp et lån, for eksempel et forbrukslån, vil man stå ovenfor et valg. Ønsker du faste renter eller variable renter? Det er faktisk ikke like lett for alle å forholde seg til hvilken type rente man skal velge, og hva som vil egne seg best for ens egen økonomiske situasjon. Hvordan kan man kvalifisere seg til å ta et informert og smart valg for seg selv når det kommer til renter? Det skal vi se nærmere på i denne artikkelen, slik at du får mer forståelse for hva som ligger til grunn for de ulike rentetypene, hvilke fordeler og ulemper som finnes ved de forskjellige, og ikke minst hjelpe deg til å overveie hva som passer best for din egen økonomiske situasjon. 

Som du kanskje allerede har forstått finnes det to hovedtyper av lånerenter – altså faste renter og variable renter. Før man kan ta stilling til hvilken av disse lånetypene som passer ens finansielle behov best, må man forstå hva disse lånetypene er. Faste rente er renter som forblir den samme over lånets nedbetalingstid. Man kan altså si at dette er et mer forutsigbart valg hvor du vet hvilken rente som vil påløpe lånet fra måned til måned. Ved en variabel rente, også kalt flytende rente, vil renten justere seg etter markedets rentenivå. På denne måten vil denne rentetypen kunne gi endringer i renten over lånets løpetid, og nedbetalingene vil kunne variere. Stiger renten, vil det ha betydning for din økonomi, ved at lånet blir noe dyrere. Synker den derimot vil det være fordelaktig for privatøkonomien. 

Hvilken rentetype lønner seg? 

For å avgjøre hvilken av de to rentetypene som lønner seg og som passer best for en selv, avhenger av ens egen økonomiske situasjon. Med andre ord, bare fordi fast rentelån er best for naboen, betyr ikke dette at det nødvendigvis er det beste alternativet for en selv. Da det beste rentevalget i høy grad er subjektivt, er det viktig å gjøre seg opp klare tanker før man bestemmer seg for hvilken av de to rentetypene man skal gå for. 

Som utgangspunkt vil man jo ikke betale mer for sitt lån enn høyst nødvendig, men det er også andre faktorer som spiller inn på valg av rente, og som bør tas i betraktning. Dette innebærer risikovillighet, forutsigbarhet og trygghet. Hvis man som person liker å vite hva man helt presis skal betale under hele nedbetalingstidspunktet, med forbehold om noe svingning i ytelsene, vil et fastrentet lån være det beste alternativet, fordi forutsigbarheten og tryggheten veier tyngre enn det variable lånets kanskje lavere rente over tid. Derimot vil besparelsene ved en typisk lavere variabel rente gi bedre mening hvis man står i den situasjon at ens privatøkonomi kan håndtere svingninger i renten og ytelser som kan være forskjellige fra gang til gang. 

I nedenstående tabell kan du se hvordan faste og flytende renter kan være forskjellige med et gjennomsnitt på 3 år. Variasjonen kan endre seg slik at gjennomsnittet ender opp på samme totale rentekostnader, eller det kan ha større variasjoner hvor et lån i en periode viser seg billigere enn det andre.  

LånerenteLånetypeÅrlig rente Årlig rente Årlig rente Totale rentekostnader
etter 3 år
Fast rente Forbrukslån 12 %11 %12,5 %35,5 %
Flytende rente  Forbrukslån 9 %5,5%19 %33,5 %

Fordeler og ulemper med faste renter  

Du har kanskje allerede funnet noen fordeler ved et fastrentelån, som for eksempel den økte forutsigbarheten den gir på månedsbetalingene – men finnes det flere fordeler? Hva så med ulemper? Det gjør det. Her får du derfor en liste over både fordeler og ulemper ved et fastrentet lån. 

Fordeler ved et fastrentet lån 

Ulemper 

  • Synker rentenivået, synker ikke nedbetalingene
  • Selv om man kan velge å omgjøre fastrenten til flytende, kan det bli dyrt
  • Mindre fleksibilitet enn ved et flytende rentelån  

Fordeler og ulemper med flytende renter?  

På lik linje som faste renter, har også flytende renter både sine fordeler og ulemper. Flytende renter følger samfunnets økonomiske klima. Noe som kan være positivt, men også negativt. La oss se nærmere på hva et slikt lån innebærer, slik at du kan ta et fornuftig valg som passer for deg. 

Fordeler med flytende renter

  • Flytende renter gir deg mer fleksibilitet til å gjøre endringer i lånet 
  • Du betaler mindre hvis renten faller 
  • Du kan sette av mer til sparing i perioder med lav rente 

Ulemper

  • Mindre økonomisk sikkerhet og stabilitet 
  • Øker renteprisene vil det ha innvirkning på økonomien 
  • Mindre konkurranse 
Fortsatt ikke helt sikker på hva du skal velge? 

Fortsatt ikke helt sikker på hva du skal velge? 

For å summere alt vi har vært gjennom og gjøre det enklere for deg å ta en beslutning gir vi deg en liten oppsummering. Enkelt forklart kan man si at et lån med flytende rente vil passe for den økonomisk sterke, som ikke vil bli negativt påvirket av varierende rentenivå. 

Er du en som ikke ønsker å risikere økonomien, og liker å ha en forutsigbar økonomi, vil et fastrentet lån passe deg bedre. Du vil altså være bekymringsfri for de eventuelle oppgangene i renten. Du behøver faktisk heller ikke å velge enten eller – du kan gå for en kombinasjon av fast og flytende rente. 

Renter kan variere fra lån til lån, og derfor er det viktig at man undersøker forskjellige lånetyper nøye og sammenligner tjenester og låneleverandører. Dette vil gjøre det lettere for deg å foreta et lånevalg, og vurdere hvilken rentetype som vil være mest hensiktsmessig for deg.  

Et lån med kombinerte faste og flytende renter, kombinerer elementer fra begge alternativ. På denne måten kan du for eksempel velge fastrente for 70 % av lånet ditt, og ha en rest på 30 % med en flytende rente som varierer i takt med markedet.
Andreas Linde
Skrevet av
LoanScouter > Nyheter > Fast eller flytende rente: Hva er best?