Gassnekt i Bulgaria og Polen: 3 ting du må vite!

gassnekt i bulgaria og polen 3 ting du ma vite_loanscouter

Russland har blitt møtt med kraftig motstand fra Europa og verden for øvrig som følge av deres krigføring i Ukraina. Krigens konsekvenser preger både næringsliv og økonomi. For privatpersoner har levekostnadene blitt betydelig høyere, og kan merkes på de økte omkostningene for husholdningsvarer. Behovet for å ta opp lån øker også i takt med dyrere levekostnader, og samtidig øker låneprisene på forskjellige typer av lån som følge av inflasjonen. 

Nå har også Russland innført sine mot-sanksjoner for Europeiske land og krever betaling i rubler for deres gassforsyning. Dette for å styrke sin nasjonale valutaverdi, som til nå har mistet mye av sin tidligere verdi. Bulgaria og Polen er blant landene som har blitt påvirket av dette. Disse landene har nektet å betale i rubler, og Russland har som konsekvens stoppet sin eksport av naturgass dit.

Hvordan håndteres gassnekten? 

Både Bulgaria og Polen har sett seg nødt til å igangsette en rekke tiltak for å håndtere gassnekten. Strategier har blitt innført for energidiversifisering, og landene importerer energi fra andre steder. Bulgaria importerer blant annet gass fra nabolandene, Tyrkia og Hellas, og i tillegg har landene reservert rikelig med gass på lager. Flere uavhengighetstiltak har blitt gjort nå som gasskranene er stengt

 • Nesten helt oppfylte gasslagre med ca. 80 % gassforsyning  
 • Terminaler er bygd for flytende gass slik at gass kan importeres fra andre land 
 • Utbygging av nye gassrørledninger er i gang

Inflasjon  

Som følge av økning i prisene på energi og drivstoff, er inflasjonen allerede på vei opp. Den største økonomiske innvirkningen ses på energi- og råvarepriser som følge av Russlands rolle som en av verdens ledende olje- og gassprodusenter. Nedenfor kan du se hvordan inflasjonen påvirker samfunnet. 

 • Inflasjonen påvirker hvor mye kjøpekraft vi har med valuta. Ved økt inflasjon påvirkes privatøkonomien i form av økte levekostnader. 
 • Variable renter på lån øker under inflasjonen. Refinansiering av lån kan ofte gi en bedre rente. 
 • Senker verdien på pensjon og oppsparing. 
Inflasjonen Senker verdien pa pensjon og oppsparing
Inflasjon innebærer en nedgang i ens kjøpekraft. Sagt med litt andre ord, så blir pengene man har mindre verdt. Inflasjon kommer som følge av økning i prisene på varer og tjenester. Gjennom tider med høy inflasjon er det viktig å sørge for at man har en solid økonomi gjennom budsjettering og oppsparing.  

Hvilken innflytelse har det for deg?  

Som følge av gassnekten til Bulgaria og Polen har europeiske gasspriser økt, som ytterligere har medført en forverring i levekostnadskrisen som allerede er i gang i Europa. Dyrere strømpriser ses over hele Europa, og dette har innvirkning på privatøkonomien. For å kunne imøtekomme de økonomiske påkjennelsene av krigen, vil det være hensiktsmessig å kartlegge økonomien og sette opp en plan for hvordan du fortsatt kan ha en god og stabil økonomi, til tross for de økonomiske belastningene som skjer som følge av krigen og den påfølgende inflasjonen. 

Her er noen tiltak du kan iverksette:

 1. Sett opp et budsjett

  Å ha et budsjett er alltid den beste måten å holde kostnadene under kontroll på, og særlig i tider hvor inflasjonen er høy er dette en spesielt viktig praksis.  

 2. Nedbetal eksisterende gjeld

  Mange nedprioriterer nedbetaling av gjeld, og ofte faller dette nederst på den økonomiske prioriteringslisten. Dette er allikevel et godt tiltak, både for å unngå at man skal overfylles med gjeld, og for å unngå økte utgifter i form av renteøkninger. Før lån tas opp, vil det uansett være smart å sammenligne lån fra ulike lånetilbydere for å finne det mest gunstige lånet. 

 3. Oppretthold en sparekonto

  Når prisene stiger kan det være en god ide å ha satt av nok penger til å overvinne eventuelle umiddelbare økonomiske utfordringer.

Andreas Linde
Skrevet av
LoanScouter > Nyheter > Gassnekt i Bulgaria og Polen: 3 ting du må vite!