Hva er inflasjon, hva skyldes det og hvordan skal det håndteres?

Hva-er-inflasjon

Inflasjon oppstår når det forekommer en økning i prisen på varer og tjenester. Dette påvirker hva vi kan kjøpe for, og hvor mye vi kan kjøpe for vår generelle inntekt. Finanseksperten tilskriver inflasjonen tre hovedårsaker:

  • Kostnadsinflasjon: Denne typen inflasjon oppstår når virksomheter øker kostnadene sine slik at det medfører økte priser for kunder. 
  • Etterspørselinflasjon: Etterspørselen til varer og tjenester øker, uten at tilbudene kan etterfølge forespørselen.
  • Økt pengetrykking: Økt opptrykking av penger, eller økt statsgjeld. Pengemengden som er i sirkulasjon øker, og følgelig blir pengeverdien mindre.

Ved økt inflasjon, reduseres kjøpekraften, altså hvor mye vi kan få kjøpt for pengene våre. I takt med bedre samfunnsøkonomi nå enn tidligere, og økt etterspørsel etter varer og tjenester, får vi en inflasjon, som medfører at vi får kjøpt mindre for pengene våre. Hvorfor er vi i dag i en økt risiko for inflasjon, og hvordan kan vi håndtere den? Les videre for å få svar på dette. 

Hvilken risiko medfører økt inflasjon?

Økt inflasjon medfører ikke bare at varer og tjenester blir dyrere, men det påvirker også renteoppgangen, se mer om hva det betyr at renten stiger her. Dette utgjør ifølge Finanstilsynet størst risiko for Norges økonomiske system fordi det fører til høy gjeld og høye eiendomspriser som påvirker befolkningens gjeldsbelastning

Langtidseffektene av inflasjonen avhenger også av pengemengden. Økes pengemengden, vil inflasjonen øke i takt med dette, og føre til at den reelle verdien av pengene våre går tilbake til det samme som de var verdt før en eventuell pengestigning. Altså vil en økning i inntekter og privatøkonomi øke prisnivået. 

Årsaker til økt inflasjon  

Inflasjonsutviklingen som vi ser i dag, drives av flere faktorer. På nåværende tidspunkt er det den pågående Covid-19-pandemien som har ført til at etterspørsel etter varer og tjenester har økt mens forsyningene har vært redusert. Altså avgjøres inflasjonen av tilbud og etterspørsel, noe som også har økt i takt med vaksinasjoner og et tilbakevendende samfunnsliv med et større behov for varer og tjenester. 

Private lønninger øker 

I lys av pandemien tilbys også flere arbeidsgivere mer penger for å beholde eller ansette nye folk. Dessverre påvirker dette prisen på tilbudet og tjenester, fordi det er mer kostnadsfullt med ansettelsesprosesser og utbetaling av flere lønninger. I Norge er vi også så heldige at vi generelt har god økonomi som medfører solide lønninger til våre arbeidstakere, dette øker også behovet vi har for både varer og tjenester. Et resultat av dette er at bedrifter får økte kostnader og dermed øker inflasjonen. 

Sparing er et verktøy 

I takt med økende inflasjon, er det desto viktigere å sikre seg langsiktig økonomisk trygghet gjennom sparing. Se hvordan du sparer de største beløpene. Over tid stiger priser, og derfor er det viktig å ha nok oppsparing hvis du skulle stå i en økonomisk krise hvor inntekten ikke klarer å følge inflasjonen og du står tilbake med en dårligere kjøpekraft. En del av fornuftig sparing innebærer å velge en bank og långiver med gode betingelser, for å sørge for at du finner det billigste lånet for deg. 

Hvordan håndtere inflasjon? 

Inflasjonsfenomenet har kommet for å bli, da økonomisk fremgang henger tett sammen med prisøkning på varer og tjenester. Det problematiske ved inflasjonen er at den kommer snikende, og at vi rent faktisk ikke tenker så mye på det. Det er nettopp derfor det er viktig å forstå både årsakene til den økende inflasjonen, og hvordan man skal håndtere den slik at kjøpekraften opprettholdes. For å håndtere inflasjonen er det flere tilnærminger til investering man kan ta, for å beskytte pengene sine mot inflasjon.   

  • Invester i aksjer. Aksjeinvestering kan være en god måte å bekjempe inflasjonen på. Dette fordi selskaper vil selge varene sine til økende priser grunnet inflasjonen, noe som resulterer i inntjening og unngåelig aksjevekst. Det kan være viktig å gjøre seg kjent med gode råd for kjøp og salg av aksjer, før du investerer. 
  • Invester i boligkjøp. Eiendom er en god investering fordi vi nå kan kjøpe for en billigere penge dersom inflasjonen fortsetter å vokse. Med tiden øker også verdistigningen og du ender opp med en gevinst. Vurderer du å investere i eiendom, da vil et lån for større investeringer være gunstig. 
  • Selvinvestering. Dette går helt enkelt ut på å investere i din egen fremdrift gjennom utdanning eller oppstart av egen bedrift. Ved å investere i deg selv, vil du øke din fremtidige inntektskraft og dermed forsterke kjøpekraften. 

Tabellen nedenfor illustrerer hvordan inflasjonen påvirker husholdninger ubemerket. Når man får en lønnsøkning vil de fleste av oss føle oss litt rikere. Øker inntekten med 4 % føler vi oss 4 % rikere, men når inflasjonen øker med 7 % vil vi i prinsippet ha blitt 3 % fattigere. 

Årlig inntektÅrlig inntektsøkning Årlig inflasjonsøkning Forskjellen mellom økt inntekt og inflasjonsrate 
450 000 kr4 % 7 % 3 %
Å opprette et budsjett kan være behjelpelig for å dempe effektene av inflasjonen på din privatøkonomi. Regelmessig gjennomgang av utgifter kan hjelpe deg med å avdekke hvor kostnader øker. På den måten kan du rette opp avviket ved å sette av penger fra andre områder i budsjettet. Lurer du på hvordan du skal sette opp et budsjett, kan du lære deg å sette opp et budsjett her.
Andreas Linde
Skrevet av
LoanScouter > Nyheter > Hva er inflasjon, hva skyldes det og hvordan skal det håndteres?