Nytt forslag til EUs direktiv om forbrukslån: Alt du trenger å vite!

Nytt forslag til EUs direktiv om forbrukslån-Alt du trenger å vite_loanscouter

Forbrukslån er ofte en lett måte å få tilgang til penger på for å finansiere ulike nødvendigheter. Til tross for dette, kan likevel forbrukslån ha en negativ effekt på ens personlige økonomi. Dette fordi de ofte kommer med gebyr og høye renter. Lett tilgang til forbrukskreditt kan medføre overforbruk som ikke står i stil med ens økonomiske evne. Kommer man i en uheldig situasjon hvor man ikke klarer å nedbetale lånet, slik at man sitter igjen med høye gjeldsnivåer, kan det påvirke ens personlige økonomi, samt påvirke muligheten til å ta opp lån i fremtiden. EU-kommisjonen har derfor kommet med et nytt forslag om å fornye forbrukerkredittdirektivet til fordel for forbrukere, for å beskytte forbrukere mot å havne i uheldige økonomiske situasjoner med høy gjeld.

I tillegg har Corona-pandemien skapt et komplekst økonomisk sjokk som har påvirket husholdninger i hele Europa. Med de negative økonomiske effektene av COVID-19 kommer et slikt forslag på riktig tidspunkt for forbrukere i Europa.

Det nye forslaget vil ha innvirkning på lånemarkedet, og vil dermed ha direkte innvirkning på forbrukere som tar opp lån. Her får du alt du trenger å vite om EU-kommisjonens nye forslag, samt hvordan forslaget vil påvirke lånemarkedet og beskytte låntakere.

Hvilke endringer medfører det nye forslaget? 

Nå til dags kan alle få et lån, nærmest uansett hvilken finansiell status man har – veien til pengene er som oftest bare et klikk unna. Risikoen ved dette er at det ofte blir en enkel, kortsiktig løsning for å komme til penger på en rask måte, eller for å få ender til å møtes. Den økende trenden, og lave terskelen, for å ta opp forbrukslån og andre smålån har ført til en farlig samfunnsutvikling hvor flere og flere sitter igjen med gjeld som blir vanskelig å nedbetale. Det har derfor blitt et økende behov for å beskytte forbrukere mot å havne i økonomisk krise. Kommisjonsforslaget om å fornye forbrukerkredittdirektivet innebærer derfor blant annet:

  • Begrensninger på renter og/ eller den totale kostnaden på lånet til forbrukeren.
  • Alle tilbydere av smålån og kjøp-nå-betal-senere ordninger vil pålegges bestemmelsene i forbrukerkredittdirektivet.
  • Strengere retningslinjer og krav for kredittvurdering og forbud mot utlån til forbrukere som ikke tilfredsstiller den økonomiske vurderingen. 
  • Forbud mot bindingsavtaler hvor forbrukere tvinges til å binde seg til ulike typer av beskyttelsesforsikringer for å få lån. 
  • Långivere vil bli pålagt å gi rimelige betalingstiltak for forbrukere i økonomiske vanskeligheter. I tillegg skal gjeldsrådgivningstjenester gjøres tilgjengelige for forbrukere.
  • Forbud mot uønskede kreditt-tilbud og kredittgrenseøkninger av ikke-autoriserte. 
høye rente_loanscouter

Hvilken innflytelse har forslaget på lånemarkedet? 

EU-kommisjonens nye forslag vil påvirke lånemarkedet ved at det blir mer regulert og at det blir vanskeligere å få tilgang til lån hvis man økonomisk ikke er i stand til å nedbetale lånet. Markedet blir mer rettet mot forbrukere og forbrukersikkerhet, og sikrer forbrukere mot lånehaier, fristende tilbud og overprisede lån. Terskelen for lån blir høyere og krever flere sikkerhetsvurderinger før det eventuelt godkjennes.

For å sørge for at man finner långivere med gode betingelser, kan det være hensiktsmessig å benytte seg av en sammenligningstjeneste slik som LoanScouter.no, slik at du kan være sikker på at du finner aktører med gunstige lånevilkår.

Før du tar opp et lån er det viktig at du vurderer nøye hvorfor du låner penger, og hvordan du skal betale tilbake pengene. Vurder din egen økonomi og sett opp et budsjett for å få en grundig oversikt over økonomien. Samtidig bør man utarbeide en realistisk og god nedbetalingsplan for å unngå å komme i gjeldsproblemer.
author
Skrevet av
Andreas Linde
LoanScouter > Nyheter > Nytt forslag til EUs direktiv om forbrukslån: Alt du trenger å vite!