Rentestigning – hva betyr det for ditt boligkjøp?

Rentestigning hva betyr det for ditt boligkjop_loanscouter

Siden årsskiftet har man ikke kunne unngå å høre om renteøkninger hvis man har vært på utkikk etter å kjøpe bolig. Men hva betyr dette helt konkret for deg? Renter er viktige for boligmarkedet av flere grunner. Uansett hva slags type lån du tar opp for å finansiere bolig eller andre nødvendigheter, bestemmer rentene først og fremst hvor mye du må betale for å låne penger. I tillegg kan de også påvirke boligverdien. Som en tommelfingerregel har lave renter en tendens til å øke etterspørselen etter boliger, samt øke prisene, mens høye renter vanligvis vil gjøre det motsatte. Siden årsskiftet har rentene steget til et nivå som er det høyeste på mange år. Fra å være cirka 0,5 % er det steget til ca. 4 %.

Hva koster det å låne en million?

For å sette det i kontekst kan vi se på hva stigende renter betyr i kroner og øre for hver million man låner. I nedenstående eksempel tas det utgangspunkt i at renten i starten av 2022 var på 0,5%, men at den nå er steget til 4%.

Lånebeløp1.000.0001.000.000
Rente i %0,54
Rente i kroner5.00040.000
Eksempel

Som det fremgår av tabellen over betyr de stigende rentene at det for hver lånt million koster 35 000 kroner mer å finansiere nå sammenlignet med tidligere på året. Må du låne 4 millioner koster det 20 000 kroner per år i rente, med en rente på 0,5 %. Hvis renten er på 4 % vil det gi en kostnad på 160 000 kroner. Det vil si 140 000 kroner mer per år.

Renteøkning reduserer kjøpekraft

For boligkjøpere betyr renteutviklingen at de har mistet en stor del av kjøpekraften. Derfor kan boligkjøpere typisk være nødt til å gå for en prisreduksjon på boligen de ønsker å kjøpe eller gå på kompromiss med boligønskene. Med en høy rente får man færre kvadratmeter for samme pris eller så må man kanskje sette boligkjøpet helt på vent.

Når du tar opp lån fra en bank eller lånegiver er det dessverre ingenting å gjøre med om renten er høy eller lav, da den styres av makroøkonomiske faktorer. Man må dessverre akseptere den situasjonen som økonomien er i, men man kan beskytte seg mot fremtidige svingninger i rentene. Når det inngås en avtale om boligfinansiering kan du velge mellom fast eller variabel rente. Hvis du velger den faste vil renteprisen forholde seg stabil.

Finansieringsbevis: Når du er klar for å komme i gang med et boligkjøp og er i en aktiv prosess med å lete etter bolig, er det viktig å ha et finansieringsbevis klart. Et finansieringsbevis er en avklaring på hvor mye penger du kan låne fra en låneutbyder til å kjøpe bolig.

Fordeler og ulemper ved fast og variabel rente

Det kan være både fordeler og ulemper ved faste og variable renter, og det kan være vanskelig å orientere seg i hvilken rentetype som er best. Fordelen med en fast rente er at man kjenner kostnadene sine frem til lånets utløp, samtidig som man har sikret seg mot ytterligere renteøkninger. Ulempen er at du kan gå glipp av en eventuell gevinst dersom renten faller til et nivå som er lavere enn den rentesatsen som renten du selv har lagt inn.

hvilken rentetype som er best_loanscouter

Hvis du tror at renten vil falle i fremtiden, kan det være fordelaktig å inngå et lån med variabel rente og få deler av overskuddet ved et rentefall. På en annen side må du være klar og ha plass i budsjettet dersom renten ikke utvikler seg som håpet og/eller forventet. Det er imidlertid svært vanskelig å forutsi hvordan renten vil utvikle seg på kort sikt og spesielt over en årrekke på 20+ år, som et boliglån typisk finansieres over.

I verste fall kan dette bety at man ikke har råd til å bli boende og at man blir nødt til å selge boligen som man eier, men som nevnt tidligere har høyere renter en tendens til å redusere etterspørselen. Derfor kan man bli nødt til å selge til en lavere pris, som i verste fall kan være mindre enn det man selv skylder. Det kan derfor få store konsekvenser dersom ting ikke går i din favør, og du må være klar over hva dette kan bety for deg og din økonomiske situasjon.

Andreas Linde
Skrevet av
LoanScouter > Nyheter > Rentestigning – hva betyr det for ditt boligkjøp?