Przyszłość dla europejskiej gospodarki – jaki wpływ ma na nią pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie?

Przyszłość dla europejskiej gospodarki - jaki wpływ ma na nią pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie

Przyszłość europejskiej gospodarki bardziej niż wcześniej zależy od decyzji rządzących i wyborów społeczeństwa. Nie ma wątpliwości, że Unia Europejska zmaga się z kryzysem już od 2008 roku, czyli od momentu największego kryzysu finansowego w tym stuleciu. Później kolejno następowały kryzysy uchodźcze i problemy finansowe jednego z członków Unii Europejskiej – Grecji. Zła passa nie została przerwana z powodu wystąpienia globalnej pandemii, która nałożyła ogromną presję na wszystkie instytucje unijne. U schyłku pandemii COVID-19 pojawił się najbardziej niebezpieczny jak do tej pory kryzys wywołany wojną w Ukrainie. Jej skutki dotykają już większość krajów unijnych.

Pandemia COVID-19

Reakcje na pandemię COVID-19 były różne w zależności od wewnętrznych decyzji krajów członkowskich. Mimo to w większości krajów problemy z zamykanymi na czas nieokreślony miejscami pracy sprawiły, że obywatele z dnia na dzień stracili źródło dochodów. Instytucje finansowe starały się pomagać swoim klientom oferując im korzystniejsze warunki spłaty zaciągniętych pożyczek lub oferując preferencyjne pożyczki dla zadłużonych.

Do tej pory skutki ekonomiczne, jakie pozostawił za sobą koronawirus są na tyle poważne, że kraje członkowskie wymagają silnego bodźca finansowego. To z kolei wymusiło na Unii Europejskiej znalezienie nowych sposobów, aby wspierać odbudowę wzrostu Europy i zmobilizowanie nowych zasobów finansowych.

Pandemia COVID-19
Tym, co charakteryzowało Unię Europejską pierwszych tygodniach pandemii było szybkie podejmowanie decyzji finansowych, w tym błyskawiczne planowanie wydatków i wspólne zaciąganie pożyczek. Wpłynęło to na uspokojenie rynków finansowych.

Na szczęście polityka fiskalna UE była dobrze przygotowana na to, aby podejmować szybkie działania. Jednymi z nich były ulgi, które pomagały bankom budować bufory kapitałowe i zachować płynność. Banki i instytucje finansowe mogły więc od 2020 roku udzielać korzystniejszych pożyczek przedsiębiorcom przygotowując ofertę skrojoną pod ich potrzeby.

Wojna w Ukrainie

Nikt nie ma wątpliwości, że niczym niesprowokowana agresja Rosji na Ukrainę to ogromna tragedia dla całego narodu ukraińskiego. Europa zareagowała błyskawicznie okazując Ukrainie solidarność i pomagając uchodźcom. Pomimo tego, że wojna nie toczy się na terenie Unii Europejskiej, jej skutki będą dla Europy bardzo poważne.

Przede wszystkim gwałtownie pójdą w górę ceny żywności, a wskutek sankcji oraz nowych wymagań Rosji dla importerów ich gazu ziemnego, nastąpi nie tylko podwyżka cen tego surowca, ale stanie się on coraz mniej dostępny. Europa robi wszystko, co możliwe, aby uniezależnić się od rosyjskiego gazu. Jest to jednak proces niełatwy, który wymaga odpowiedniego przygotowania.

Główne gospodarki europejskie obniżyły swoje prognozy wzrostu o około 1% wskutek wojny, a ten spadek może osiągnąć nawet do 3%. Znacząco zwiększa się także inflacja, co wpływa na ogólny wzrost cen oraz siłę nabywczą społeczeństwa.

Europejski plan zaradczy

Największym problemem, z jakim może zmagać się Unia Europejska nie jest jej niedoinwestowanie lub brak dostępnych środków finansowych, w tym oszczędności. Znacznie trudniejsze jest spełnienie zobowiązanie do planowanej potrójnej transformacji i kontynuacji realizacji swoich inwestycji i reform w obliczu trwających kryzysów. Odpowiednie zaimplementowanie potrójnej transformacji stało się więc jedynym sposobem na to, aby utrzymać wystarczająco wysoki wzrost – zrównoważony pod względem środowiskowym i społecznym.

Unia Europejska nie pozostaje bierna i organizuje specjalne inicjatywy, które mają zaradzić aktualnym kryzysom. Są wśród nich:

  • złagodzenie polityki cenowej i dochodowej, aby uniknąć szoku podażowego (50 mld euro)
  • ograniczenie importu rosyjskich surowców i zapewnienie odpowiednich zapasów energetycznych (75 mld euro)
  • wspólne pokrycie kosztów przyjęcia uchodźców z Ukrainy (30 mld euro)
  • zwiększenie wydatków na obronę (20 mld euro w 2022 roku).

Powyższe działania są kolejnym sprawdzianem zdolności Europy do podejmowania szybkich i zdecydowanych decyzji, wzmacniania solidarności i dostarczania nowych środków pomocowych. Do agendy działań Unii Europejskiej została dodana ochrona bezpieczeństwa i wydatki ponoszone na obronność związku państw.

Oczywiście część wydatków spadnie na same państwa członkowskie, które z drugiej strony są już mobilizowane finansowo przez unijne plany odbudowy, które zostały wypłacone większości członków UE.

LoanScouter > aktualności > Przyszłość dla europejskiej gospodarki – jaki wpływ ma na nią pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie?