ICA Banken recension

ICA Banken är en bank som vuxit sig inom kort tid kommit att bli en av de mest populäraste bankerna där mycket av tillväxten kan tillskrivas det faktum att man lyder under en av de populäraste varumärken inom Sveriges gränser, nämligen ICA Banken.

4.2
Rating
Recenserad av LoanScouter
Kundservice
3
Pris
5
Användarupplevelse
5
Behandlingstid
4
Extra fördelar
4

Om ICA Banken

ICA Banken tillhandahåller för närvarande tre olika typer av lån, skräddarsydda för privatkonsumenter, vilka ska nämnas erbjuds utan krav på adekvat säkerhet. Härnäst så kommer vi att redogöra kortfattat för dessa lån samt beskriva vad lånen i fråga ofta tenderar att används för:

 • ICA Bankens privatlån – Ett privatlån i grund och botten en form av lån som ofta benämns även för snabblån, smslån och dylikt. Den gemensamma faktorn är dock att du ej behöver tillhandahålla en form av säkerhet för lånet i fråga. Återbetalningstiden för privatlånet ligger idag på 3-12 år där den effektiva räntan sätts först när en adekvat kreditupplysning initierats i ditt namn.
 • Ica Banken samlingslån – Ett så kallat samlingslån definieras även ofta som ett konsolideringslån. Den belopp som man får beviljad öronmärks till att lösa högkostnadskrediter och andra mindre lån vilka tillsammans tenderar att mynna ut i en hög månadskostnad.
 • ICA Banken blancolån – Ett blancolån är i grund och botten en form av konsumtionslån. Den tenderar oftast att nyttjas till konsumtion men kan självfallet även nyttjas till att täcka upp för mindre oförutsedda utgifter så som veterinärbesök, fel på bilen och dylikt. Återbetalningstiden för ett blancolån ligger för närvarande på 3-15 år.

Sammanfattning av recension

För att initiera det hela så kommer vi inledningsvis att fokusera på vad konsumenterna anser om kundtjänsten & prissättningen som påförs av långivaren i fråga jämfört med resten av marknaden.

Dock så slutar inte det hela där utan vi kommer även att fokusera på att ta reda på mer om vad konsumenterna generellt sett anser om den övergripande användarupplevelsen hos ICA Banken.

Vi ska även fokusera på att belysa den behandlingstid som anammas för en låneansökan där vi avslutar det hela med att undersöka huruvida det finns andra element vilka du bör känna till.


Kundtjänst

Många upplever att kundtjänsten hos ICA Banken håller en hög nivå när det kommer till kompetensen men man önskar gärna att banken tillhandahåller även support genom chatten eller e-postadressen.


Pris

Priserna som tillhandahålls upplevs av ICA Banken ligga på adekvata och marknadsmässiga nivåer, särskilt när det kommer till de olika avgifter vilka påförs för deras olika former av privatlån. 


Användarupplevelse

Användarupplevelsen hos ICA Banken upplevs som adekvat där konsumenterna i överlag ej inrapporterar några specifika avvikelser som man anser skulle inverka på den övergripande betyget.


Behandlingstid

Behandlingstiden som tillämpas för en viss låneansökan uppfattas av konsumenterna i överlag som lämplig i jämförelsen med konkurrenterna. Dock så har mangå svår att acceptera det faktum att det tar upp till 4-dagar att få lånet utbetalt till förvalt bankkonto.


Andra fördelar

ICA Banken tillhandahåller även olika typer av produkter vilka ämnar stärka den nuvarande utbudet av de lån som erbjuds. En av dessa är Låneskydd Plus som täcker upp för alla de lånekostnader vilka kan tänkas uppkomma om du har oturen att bli sjuk eller arbetslös.


ICA Banken lån

Lånebelopp:20 000 kr – 500 000 kr
Återbetalningsperiod:2-8 år
Effektiv ränta:3,84% – 11,95%

Fördelar

 • ICA Banken är en långivare som är helt transparent när det kommer till prissättningen
 • Man tillhandahåller ett antal typer av lån vilka ämnas nyttjas till varierande ändamål
 • Långivaren erbjuder marknadsmässiga villkor för de lån som tillhandahålls av banken i fråga

Nackdelar


Kundtjänst

När det kommer till den övergripande bilden av kundtjänsten hos ICA Banken så uppfattar konsumenterna den i överlag som adekvat och kompetent. Man gillar även det faktum att banken erbjuder support under helgerna.

Konsumenterna anser att det hela är av hög vikt eftersom man ofta behöver uträtta sina bankärenden just under helgerna då vardagarna tenderar att vara fullspäckade med andra åtaganden.

Vidare så uppskattar konsumenterna att man även kan komma i kontakt med kundtjänsten genom att använda sig av Facebook, där man rekommenderas att nyttja meddelandefunktionen för att på så sätt undvika att exponera sin privata ekonomi för andra.

Detta är dock ej allt utan som en befintlig kund så har du möjligheten att logga in på internetbanken med hjälp av BankID varav du senare kan lämna ett meddelande till kundtjänsten som vederbörande besvarar inom mån av tid.

Företagsinformation

FöretagICA Banken AB
Adress i SverigeBox 4075, 169 04 Solna
E-postKräver inloggning på internetbanken
Telefon(+46) 33-47 47 90

Öppettider för kundtjänst

Måndag08:00 – 20:00
Tisdag08:00 – 20:00
Onsdag08:00 – 20:00
Torsdag08:00 – 20:00
Fredag08:00 – 20:00
Lördag10:00 – 16:00
Söndag10:00 – 16:00

Pris

Många upplever att den pris som appliceras av ICA Banken för deras olika typer av lån ligger på en marknadsmässig nivå. Man uppfattar även att det hela är avviker nämnvärt från de priser och avgifter som påförs av deras konkurrenter för liknande tjänster.

Vidare så upplever man att ICA Banken är helt transparent när det kommer till prissättningen av deras produkter och uppfattar ej att man försöker dölja något i det finstilta vill säga.

Förutom delarna ovan så prisar även konsumenterna det faktum att ICA Banken gjort det möjligt att på ett överskådligt och enkelt sätt lokalisera relevant information gällande den prissättning som man anammar.


ICA Banken krav

 • Du ska ha fyllt 18 år vid tiden för din låneansökan.
 • Du ska ha en deklarerad årsinkomst på minst 180 000 kr.
 • Du får ej ha några registrerade betalningsanmärkningar.
 • Du måste uppvisa en folkbokförd adress inom Sverige.
 • Du få ej ha några skulder kvar hos Kronofogden.
 • Du måste ha ett BankID för att signera din låneansökan.

Användarupplevelse

När det kommer till användarupplevelsen hos ICA Banken så är användarna tillfredsställa med det som erbjuds. Man vill särskilt lyfta fram den väldesignade och logiska utformningen för webbplatsen som ett viktigt pussel i det hela. 

Vidare så upplever många att det förhållandevis är enkelt att lokalisera den typen av information som man kan tänkas vara intresserade av utan att ödsla för mycket av sin dyrbara tid.

Vidare så prisar kunderna även det faktum att den sektion som beskriver de vanligaste frågorna som man kan tänkas ha kring de lån som erbjuds av ICA Banken är adekvat utformat.

På en generell plan så anser konsumenterna att själva användarupplevelsen ligger på en hög nivå och uppskattar det faktum att det förhållandevis går enkelt till att orientera sig på webbplatsen.


Behandlingstid

Konsumenter anser att den behandlingstid som krävs för en låneansökan hos ICA Banken ej avviker från det som många av bankens konkurrenter tillämpar när det kommer till deras låneansökningar.

Man upplever ansökningsprocessen som adekvat utformat och logiskt utan några påtagliga avvikelser, något man menar på ligger till fördel även när det kommer till de mindre tekniskt kunniga.

Man är dock mindre nöjd med det faktum att utbetalningstiden för närvarande ligger på 4 bankdagar, något som man anser vara svårt att acceptera, särskilt med tanke på at att man ofta behöver få tillgång till lånet i fråga under samma dag.

En annan viktig aspekt inom sammanhangen som du bör ha kännedom om är att man faktiskt måste bli kund hos ICA Banken för att få igenom ett privatlånet, något som man för övrigt blir per automatik så fort man ansöker om lånet.


Andra fördelar

ICA Banken erbjuder en produkt som man döpt till ”Låneskydd Plus”. Det hela är i grund och botten en försäkring som ämnar täcka upp för de kostnader som kan tänkas uppstå för lånet i fråga om du skulle ha oturen att bli sjukskriven eller bli av med jobbet.

Själva låneskyddet tillhandahålls i form av två olika alternativ. Den första innebär att du ansöker om det hela i samband med att du tecknar ett snabblån hos långivaren i fråga, alternativt tecknar låneskyddet vid ett senare skede.

Den månadskostnad som lånet täcker beror helt på lånets storlek. Vid större belopp så rekommenderas du teckna en större låneskydd, varav du vid mindre beloppet rekommenderas teckna mindre belopp.


Slutsats

ICA Banken verkar i from av en auktoritär faktor på den svenska lånemarknaden. Man tillhandahåller olika typer av lån vilka ej kräver några adekvata former av säkerhet för att beviljas. Dock så måste du först bli kund hos banken för att kunna ansöka om lånet i fråga.

Konsumenterna anser att ICA Banken håller en hög standard som erbjuder sina lån till marknadsmässiga priser. Dock är man mindre nöjda med det faktum att banken behöver upp till 4-bankdagar för att betala ut lånet till valt bankkonto.

Förutom denna akilleshäl så är man i överlag nöjda med det som banken erbjuder där man även prisar att du kan komma i kontakt med kundtjänsten på flera olika sätt för att få svar på sina frågor.

LoanScouter > Långivare > ICA Banken recension

Senaste nytt