Klarna recension

Klarna Holding AB är i själva verket ett fintech-bolag som grundades för mer än 15 år sedan. Bolaget är i grund och botten ej en traditionell långivare utan fungerar mer i form som ett kreditbolag där du köper varan och mottar en faktura för köpet vid ett senare skede.

4.4
Rating
Recenserad av LoanScouter
Kundservice
3
Pris
5
Användarupplevelse
5
Behandlingstid
5
Extra fördelar
4

Om Klarna

Klarna erbjuder ej lån på samma sätt som många traditionella långivare tenderar att göra utan fungerar mer i form som ett kreditbolag där du köper varan och mottar en faktura för köpet vid ett senare skede. Vi ämnar härnäst illustrera för hur deras lån eller kredit fungerar i praktiken för att göra dig medveten om huruvida det hela lämpar sig just för dina behov:

  • Klarna privatlån – Klarna fokuserar på att tillhandahålla krediter vilka kan används som en form av adekvat betalningsform i butiker men även online för den delen. Även om själva förfarandet skiljer sig åt i jämförelse med traditionella former av privatlån så är syftet densamma, dock så kan du ej välja att nyttja pengarna på det sätt som du önskar eftersom krediten är bunden till ett visst köp.

Klarna kontokredit – Klarna erbjuder även en form av kontokredit som du kan nyttja både online men även i fysiska butiker. Du kommer endast att bli påförd kostnaden för den nyttjade krediten och ej de totalt beviljade krediter, såsom är fallet vid ett traditionellt privatlån där du får det hela utbetalt i form av en klumpsumma.

Sammanfattning av recension

Vi inleder det hela genom att först undersöka hur konsumenterna upplever kundtjänsten & den prissättning som påförs av Klarna för deras kredit i jämförelse med deras närmsta konkurrenter.

Vidare så undersöker vi vad konsumenterna tycker och tänker när det kommer till den övergripande användarupplevelsen hos Klarna, inklusive den behandlingstid som anammas vid en kreditansökan.

Sist men inte minst så undersöker vi om det finns andra element som du bör ha kännedom om innan du beslutar dig för huruvida du ska välja Klarna eller ej som din primära val.


Kundtjänst

Konsumenterna är i överlag nöjda med den kundtjänst som tillhandahålls av Klarna men ställer sig frågande till varför man ska behöva bli kund för att kunna komma i kontakt med kundtjänsten per chatt eller e-post. 


Pris

Konsumenterna upplever att den prissättning som tillämpas av Klarna ligger i paritet med det som övriga marknaden tillämpar. Man skulle dock vilja se fler exempel på hur mycket ett lån kan komma att kosta dig slutändan.


Användarupplevelse

Användarupplevelsen ligger på en adekvat nivå där konsumenterna upplever att de hittar informationen ganska omgående utan att ödsla för mycket av deras värdefulla tid. Man finner även strukturen på webbplatsen som ytterst lämplig.


Behandlingstid

Den behandlingstid som tillämpas hos Klarna ligger i framkant i jämförelse med övriga marknaden. Man lyfter fram det faktum att själva kreditköpet behandlas inom endast några sekunder varav man får ett svar på det hela.


Andra fördelar

Klarna erbjuder en räntefria och kostnadsfri period på 30-dagar från att du ansöker om en kredit. Du kan även skjuta upp det hela med flera månader, då oftast i form av en symbolisk summa.


Klarna lån

Lånebelopp:500 kr – 50 000 kr
Effektiv ränta:0% – 19,9%

Fördelar

  • Behandlingsprocessen tar endast några sekunder i genomsnitt att slutföra
  • Marknadsmässiga och konkurrenskraftiga villkor för krediten i fråga
  • Du kan välja att nyttja kontokrediten till både mindre men även betydligt större inköp

Nackdelar


Kundtjänst

Konsumenterna upplever en övergripande positiv bild när det kommer till kundtjänsten hos Klarna. Man upplever framförallt att kundtjänsten är både kompetent och tillmötesgående när det kommer till de frågor som man tenderar att behöva få svar på.

Du kan ringa in till supporten under vardagar och helger, något som uppskattas enormt av konsumenterna, främst på grund av att många tenderar att utföra sina bankärenden under kvällen och helgerna när den hektiska vardagen lagt sig.

Om du föredrar att chatta med Klarna så kan du även göra så, dock så måste du vara kund redan och logga in med BankID för att kopplas till en ledig handläggare. Det finns även en möjlighet att få sina frågor besvarade genom appen, men återigen så måste du logga in med BankID för att kunna ta del av dessa funktioner.

Konsumenterna menar på att om det inte vore för det faktum att man behöver vara en existerande kund för att nyttja chatten och kontaktformuläret i medlemssektionen så hade betyget blivit den högsta möjliga.

Företagsinformation

FöretagKlarna Bank AB
Adress i SverigeSveavägen 46, 111 34 Stockholm
E-postKräver inloggning med BankID
Telefon(+46) 8-120 120 10

Öppettider för kundtjänst

Måndag08:30 – 20:00
Tisdag08:30 – 20:00
Onsdag08:30 – 20:00
Torsdag08:30 – 20:00
Fredag08:30 – 17:00
Lördag10:00 – 17:00
Söndag10:00 – 17:00

Pris

Konsumenterna upplever att den prisnivå som tillhandahålls av Klarna upplevs ligga på marknadsmässiga nivåer och i paritet med det som deras närmaste konkurrenter erbjuder för närvarande.

Prissättningen uppfattas i överlag som adekvat men man hade gärna sett mer exempel på hur mycket ett visst lån kan komma att kosta en i slutändan. Dock så uppfattar man att den information som tillhandahålls på webbplatsen räcker i de flesta fall.

Konsumenterna upplever även att Klarna är även helt transparent när det kommer till prissättningen på deras webbplats där man ej döljer något i det finstilta. Allt som allt så uppfattar man prisbilden som adekvat och koncist.


Klarna krav

  • Du måste ha fyllt 18 år vid tiden som du ansöker om krediten
  • Du måste ha en folkbokförd adress inom Sverige
  • Du får inte ha några utestående skulder hos Kronofogden
  • Du får inte ha några betalningsanmärkningar registrerade
  • Du måste ha ett registrerat BankID för att kunna ansöka om krediten

Användarupplevelse

Konsumenterna är nöjda när det kommer till användarupplevelsen hos Klarna. Framförallt så uppfattar man webbplatsen som välstrukturerade och enkelt att hitta runt, samtidigt som man uppfattar att man ganska snabbt hitta informationen som man letar efter.

Vidare så gillar konsumenterna även det faktum att man delat upp de olika delarna hos Klarna, där exempelvis man har en sektion som endast avser privatkonsumenter, något som innebär att man slipper bemöda sig med andra delar vilka man ej har intresse av.

Generellt sett så uppfattar konsumenterna att användarupplevelsen befinner sig på en adekvat nivå där man även gillar den enkla designen, inklusive valet av färger, vilka man anser passar in med varandra som handen i handsken.


Behandlingstid

När det kommer till behandlingstid så ligger Klarna i framkant i jämförelse med övriga marknaden. Det hela genomförs oftast inom några sekunder, där man antingen beviljas köpet eller blir nekad.

Det ska tilläggas dock att man ej får reda på varför man blivit nekad ett köp utan det är något som aldrig avslöjas. Konsumenterna upplever att själva processen är ytterst förenklad dör man behöver ange sitt personnummer och slutföra det hela med BankID.

Det hela går ännu snabbare till om man varit kund sedan tidigare eftersom man då endast behöver signera det hela med BankID, varav krediten i fråga beviljas, förutsatt att de ej tillkommit andra delar i din kreditupplysning som kan tänkas äventyra det hela.


Andra fördelar

Klarna erbjuder konsumenterna en möjlighet att förlänga sitt lån med flera månader, utöver de räntefria och kostnadsfria 30-dagar som idag utgör standarden när det kommer till kreditköp.

Du kommer dock ej att bli påförd några högre kostnader för det hela utan den avgift som påförs utgörs av en ytterst blygsam summa i sammanhanget. Du kan förlänga ditt köp oavsett vilken typ av kreditköp som du tillämpar, något som även gäller för kontokrediter.


Slutsats

Klarna är en bank som skiljer sig åt i jämförelse med traditionella kreditgivare. Man erbjuder kredit till konsumenterna vid köp i fysiska butiker eller online, där själva krediten binds till den inköpta varan.

Som konsument så kan du ej välja att få krediten utbetalda i form av ett traditionellt snabblån, utan själva krediten är bundet till köpet i fråga. Klarna erbjuder även kontokredit som du kan nyttja till olika former av köp.

Konsumenterna är i överlag nöjda med det som Klarna erbjuder, där man framförallt lyfter fram det faktum att ansökningsprocessen är ytterst förenklat och snabb, något som man menar fler konkurrenter bör ta efter!

LoanScouter > Långivare > Klarna recension

Senaste nytt