Resurs Bank recension

Resurs Bank är en auktoriserad och reglerad långivare som opererat på den svenska marknaden i över två decennier. Man förfogar idag över mer än 6 miljoner kunder, vilka återfinns utspridda över hela Skandinavien.

3.2
Rating
Recenserad av LoanScouter
Kundservice
3
Pris
5
Användarupplevelse
3
Behandlingstid
2
Extra fördelar
3

Resurs Bank produkter

Lånebelopp 10 000 – 400 000 kr
Varaktighet 24 – 180 månader
Effektiv ränta 4.21 – 17.62 %
Utbetalning I morgon 13:32
 • Få pengarna inom 1–3 dagar
 • Nytt lån på listan
 • Låna utan säkerhet!
Exempel: 100 000 kr med rörlig årsränta om 8,97 % och 8 års återbetalningstid uppgår den effektiva räntan till 9,86 %. I exemplet ingår administrationsavgift om 19 kr per månad och uppläggningsavgift om 399 kr. Det ordinarie månadsbeloppet att betala är 1 499 kr och det sammanlagda beloppet att betala blir 143 948 kr fördelat på 96 avbetalningar.

Om Resurs Bank

Resurs Bank erbjuder olika former av lån vilka kan anpassas efter kundens egna ekonomiska förutsättningar. Framför allt så fokuserar man på att marknadsföra tre olika typer av lån, nämligen samlingslån, privatlån och deras kreditkortslån. Härnäst så kommer vi diskutera dessa mer ingående för att göra dig införstådd med vad du kan nyttja lånetyperna till:

 • Samlingslån – Lånet i fråga är tänkt att användas till att samla eller lösa mindre högkostnadskrediter och smålån för att på så sätt klumpa ihop dessa till ett ”samlingslån” som i slutändan kostar dig som konsument betydligt mindre!
 • Privatlån – Ett privatlån kan i själva verket användas till vad man än önskar, där några av den vanligaste användningsområdena återfinns i form av ett vanligt konsumtionslån.

Kreditkortslån – Även om den kommer i from av ett kreditkort bundet till den så är det hela en form av blancolån som kan användas till valfri konsumtion, men även för att täcka upp för oförutsedda avgifter såsom veterinärbesök, service av bilen etc.

Sammanfattning av recension

Vi börjar med att fokusera på att koncist beskriva hur deras kundtjänst är. Näst så kommer vi även att studera prissättningen och jämföra banken med konkurrenterna.

Vi ämnar dock inte stanna där utan fokuserar även på att ta reda på vad konsumenterna anser om webbplatsen och internetbanken när det kommer till den användarvänliga aspekten.

Vi kommer även att undersöka huruvida tiden som banken tar på sig för att handlägga lånen ligger i paritet med konkurrenterna.


Kundtjänst

Konsumenterna är i överlag nöjda med kundtjänsten när det kommer till svarstiden och svaren på deras frågeställningar. Man är dock ganska missnöjd gällande öppettiderna, främst på grund av att Resurs Bank valt att erbjuda telefonsupport endast under vardagar, samtidigt som man håller stängt under helgerna och röda dagar.


Pris

Vi konstaterar att konsumenterna är i allmänhet nöjda med prissättningen där man anser att den ligger i paritet med de som tillhandahålls av bankens främsta konkurrenter när det kommer till de lånetyper som Resurs Bank tillhandahåller.


Användarupplevelse

På en generell plan så anses konsumenterna att användarupplevelsen håller en god nivå. Dock så anser man att låneansökan innehåller för många steg och ser helst att den kortas ned från de 6-steg som den utgörs av i skrivandes stund.


Behandlingstid

Tiden för behandling av en låneansökan är acceptabel och ligger inom samma tidsspann i jämförelse med bankens främsta konkurrenter. Dock så har konsumenterna svårt att förstå varför man ska behöva vänta nästa dag för att få lånet i fråga utbetalt. Viss menar på att man även kan vänta 1-3 dagar innan lånet betalas ut, något som man anser vara oacceptabelt i det långa loppet!


Andra fördelar

En av de primära detaljerna som skiljer Resurs Bank från resten av deras konkurrenter är att du genom internetbanken kan med enkelhet utöka ditt befintliga lån utan att för den delen behöva gå igenom en ny ansökningsprocess.


Resurs Bank – SE Lånekalkylator
10 000 kr 400 000 kr
24 månader 180 månader
4.21 % 17.62 %

Månadsbetalning

Total kostnad

Återbetalning


Resurs Bank – SE

Lånebelopp 10 000 – 400 000 kr
Varaktighet 24 – 180 månader
Ränta 4.21 – 17.62 %
Effektiv ränta 4.21 – 17.62 %
Ålder 25 år

Fördelar

 • Välj till ett låneskydd för att kunna amortera på lånet vid sjukdom och förlust av inkomst
 • Använd dig av en medsökande för att kunna förhandla fram mer adekvata villkor
 • Möjligheten att ansöka om lån utan säkerhet med endast ditt BankID

Nackdelar

 • Resurs Bank erbjuder ej amorteringsfria månader till sina kunder, oavsett typ av lån
 • Ingen möjlighet att ansöka om lån om du råkar ha en eller flera betalningsanmärkningar
 • Du måste välja till ett låneskydd för att undvika problem med återbetalningar vid sjukdom

Kundtjänst

Konsumenterna upplever att kundtjänsten håller en adekvat och tillfredsställande nivå. Man sneglar dock relativt snabbt inpå de negativa aspekterna där man lyfter fram att kundsupporten endast tar emot samtal under kontorstid.

Under helger och röda dagar så håller man stängd, tider då konsumenterna menar på är just när man ofta behöver få svar på sina frågor kring lånen man ansökt om, något man ska tilläggas bör åtgärdas inom närmaste framtid.

Kritiken avstannar dock inte där utan man vill även se möjligheten att kunna komma i kontakt med supporten under andra tider genom andra kommunikationskanaler, där man framförallt lyfter fram chatten och sociala medierna. 

Man anser att det vore betydligt enklare att kunna sköta sina bankärenden under tiden som man sitter på bussen eller dylikt, eftersom man ej behöver exponera sig till andra genom att diskutera privatekonomi över telefon.

Företagsinformation

FöretagResurs Bank
Adress i SverigeResurs Bank AB, Box 22209, 250 24 Helsingborg
E-postkundservice@resurs.se
Telefon(+46) 771-11 22 33

Öppettider för kundtjänst

Måndag09:00 – 17:00
Tisdag09:00 – 17:00
Onsdag09:00 – 17:00
Torsdag09:00 – 17:00
Fredag09:00 – 17:00
LördagStängt
SöndagStängt

Pris

Som sig bör så inleder vi det hela genom att belysa först vad konsumenterna anser om själva prissättningen. I överlag så anser konsumenter att de avgifter som debiteras ligger i korrelation med det som bankens närmaste konkurrenter tillämpar.

Konsumenterna anser att både Resurs Bank och dess konkurrenter verkar noga övervaka varandras prissättning eftersom dessa ligger ganska nära varandra, där endast mikroskopiska skillnader påvisas.

Förutom ovanstående så menar konsumenterna på att det är förhållandevis enkelt att hitta adekvat och relevant information kring prissättningen och de lånetyper som tillhandahålls. Man avslutar det hela genom att banken även är ytterst transparent när det kommer till priset för de produkter som erbjuds.


Resurs Bank krav

 • Du måste ha fyllt minst 20 år.
 • Du måste ha en fast deklarerad inkomst på minst 100 000 kr per år.
 • Du får inte ha några betalningsanmärkningar vid tiden när du ansöker.

Användarupplevelse

Användarupplevelsen är ganska positiv där du som konsument kan tämligen enkelt navigera igenom både webbplatsen och hitta adekvat information i själva internetbanken. Du behöver dock ej vara kund (ska tilläggas) för att hitta svaret på dina frågor.

På minuskontot så återfinns den onödigt långa ansökningsprocessen som konsumenterna menar bör förkortas nämnvärt. Idag så består den av hela 6 steg där flera av de konsumenter som vi rådfrågat menar på att den kunnat kortas ner avsevärt.

Detta är dock inte allt när det kommer till användarupplevelsen, utan konsumenterna lyfter även fram det faktum att man inte riktigt förstår varför det är ej möjligt att definiera sin egna återbetalningstid för lånet man ämnar ansöka om.


Behandlingstid

Med behandlingstid så avser vi den tid som det tar för en låneansökan att behandlas av Resurs Bank. Det hela är dock ett tveeggat svärd eftersom det förhållandevis går snabbt att behandla och få svar på sin låneansökan.

Å andra sidan så är tiden för utbetalningen förhållandevis ganska lång i jämförelse med konkurrenterna. För att illustrera ett exempel så kan ditt lån komma att beviljas inom endast några minuter från att du ansöker.

Dock så kan du behöva vänta 1-3 dagar på att få pengarna utbetalda till den definierade bankkontot, något som (ska tilläggas) anses vara oacceptabelt av många konsumenter eftersom de ofta behöver få åtkomst till lånet ganska omgående.


Andra fördelar

Om du skulle ha oturen att bli sjukskriven eller arbetslös så kan du förhindra ekonomiska problem genom att teckna bankens egna försäkringar som idag benämns för som ”Låneskydd”.

Låneskyddet eller försäkringen kan nyttjas till att täcka alla de avgifter och kostnader som lånet i fråga kommer med. För att få redan på när och hur du kan använda dig av låneskyddet så rekommenderar vi att du läser mer på bankens egen webbplats kring hur låneskyddet fungerar i praktiken.


Slutsats

Resurs Bank har opererat på den svenska marknaden under mer än 20 år. Man tillhandahåller olika typer av lån, där fokus ligger framför allt på att tillhandahålla privatlån av olika slag, samlingslån, vilka ska tilläggas måste använda till att lösa dyra smålån. Man erbjuder även kreditkortslån, något som nyttjas av många kunder ska tilläggas.

Banken har dock valt att hålla deras kundsupport stängd under helgerna, något som skapat ett stort missnöje bland konsumenterna. Man anser att en så stor aktör bör åtminstone kunna ha kundsupporten öppen några timmar under helger och röda dagar!

I överlag så är dock konsumenterna nöjda med prissättningen och de låneformer som tillhandahålls. Man anser även att banken är transparent kring hur lånet utformas men skulle vilja se en funktion där man kan definiera sin egen löptid.

LoanScouter > Långivare > Resurs Bank recension

Senaste nytt