En del upplever fördelar med inflationen – kanske du också?

En del upplever fördelar med inflationen – kanske du också

Du som många andra privata konsumenter i samhället har säkerligen lagt märke till den ökade inflationen i Europa och i Sverige just nu. Det är många år sedan Sverige upplevde en liknande inflationskurvan som vi ser i ögonblicket. Inflationen är hög men det gäller inte bara i Sverige utan även i övriga europeiska länder.

Stark svensk ekonomi

Generellt sett är den svenska ekonomin en av de starkaste i Europa, och Sverige klarade sig bäst till exempel under coronakrisen. Med en av Europas lägsta statsskulder är Sverige säkrat en god ekonomi i många år framöver. Men det förändrar inte den höga inflationen som råder just nu. För en del personer är inflationen ett större problem än för andra. En del personer är faktiskt vinnare när det kommer till inflation, men de flesta förlorar pengar på hög inflation.

Du som har lån kan vara en av vinnarna när det kommer till inflation. Det handlar då mest om själva amorteringarna på lånet. Det är alltid möjligt att lägga om lån och det kan vara en fördel för dig som har högre räntekostnader. Du som vill lägga om ditt lån ska främst titta på samlingslån. Det är en lånetyp som gör det möjligt att få ner räntan på dina lån och betala färre avgifter. Men över till inflationen igen.

Samlingslån betyder ett lån som låter dig samla flera olika lån i ett större lån. På det viset kan du komma undan billigare.

Fyra procents inflation i Sverige

Generellt kan man säga att länder alltid önskar en liten inflation. För inflation betyder egentligen att ekonomin växer men en mycket hög inflation eller så kallad hyperinflation som man kan se i en del andra länder runt om i världen, är inte att föredra. Därför har Sverige och många andra europeiska länder beslutat att man vill ha en årlig inflation på omkring fyra procent.

I ett läge där inflationen är högre än normalt, är många hushåll med en mindre hushållskassa utsatta. För när det är inflation betyder det även att det blir dyrare i samhället och därför väljer en del att lösa ekonomin genom att ta ett lån. Om du överväger att ta ett lån är det viktigt att du jämför de lån som finns på marknaden, så att du kan säkra dig ett lån som är så billigt som möjligt men som samtidigt passar just din ekonomiska situation.

Vinnare när det är inflation

Några av det som bli vinnare när det kommer till inflation är bostadsägare. Det som har tagit lån på sina bostäder kan glädjas över inflationen eftersom inflationen betyder att lånen blir mindre värda.

Vinnare när det är inflation
Enkelt förklarat kan man säga att inflationen äter upp lånet och gör att det blir mindre värt och därmed lättare att betala tillbaka.

Många som är födda under 1940-talet och köpte bostäder som unga kunde betala av sina bostäder väldigt snabbt. Det berodde dels på att det rådde hög inflation i flera år vilket betydde att lånen blev mindre värda. På det viset kunde husägarna snabbt betala av sina lån eftersom värdet på lånen inte längre var särskilt högt. Däremot ökade deras bostäder i värde vilket de senare tjänade pengar på. Så många som är födda i mitten på nittonhundratalet har kunnat åtnjuta en bostad i högt värde och bostadslån som var extremt billiga.

Lönemottagare i näringslivet

Några av de som är vinnare när det råder inflation är även lönemottagare. För speciellt du som arbetar inom yrken där det råder brist på arbetskraft kan förhandla upp lönen, som till exempel:

  • Sjuksköterskor
  • Läkare
  • Programmerare

Det beror på att arbetslösheten i Sverige är låg och sysselsättningsgraden i Sverige är faktiskt den högsta inom hela EU. Det betyder att man som arbetstagare har god chanser att förhandla upp lönen just nu.

Den som arbetar under kollektivavtal och förhandlar lön en gång om året är däremot förlorare. Eftersom lönen först ska förhandlas till nästa år så har man flera månader innan man kan förvänta en lönehöjning. Generellt sett kan man säga att det finns både vinnare och förlorare när det råder inflation.

Andreas Linde
Av
Andreas Linde har mer än 7 års erfarenhet av lånemarknaden och vet allt om ÅOP, livränta, serielån, refinansiering och andra relevanta begrepp inom lånebranschen.
LoanScouter > Nyheter > En del upplever fördelar med inflationen – kanske du också?