Lär dig allt om inflation och deflation: 5 fakta om ekonomi!

inflation

Ekonomin i Europa är i gungning och det finns flera bakomliggande orsaker, dessa kommer vi till strax. Men först och främst ska vi titta närmare på vad som styr inflationen och deflationen. Det är viktigt att känna till vad dessa två ekonomiska element styrs av för att kunna få en full förståelse för hur de båda begreppen påverkar just din privatekonomiska situation.

Det kan kännas avlägset att läsa om stora händelser i världen och att dessa skulle kunna påverka hur mycket pengar du har i just din plånbok, men i själva verket är det realiteten när det kommer till två saker.

Du påverkas av ekonomi i världen

När ekonomin går dåligt lånar en del pengar för att täcka upp för förlorade intäkter. Om man ska låna pengar är det viktigt att jämföra alla alternativ som finns på marknaden. Det gör nämligen att du kan få ett så bra och inte minst fördelaktiga lån för just din privatekonomi som möjligt. Men det gäller givetvis att förstå att lån är en tillfällig lösning som givetvis också ska återbetalas vid en senare tidpunkt, när ekonomin med all säkerhet är bättre, men nog om lån och över till ämnet igen.

Ekonomin är inte förutsägbar och det betyder att man aldrig kan veta vad som kommer att hända i framtiden. Ofta tittar de ekonomiska experterna bakåt i tiden för att hitta liknande ekonomiska scenarier och på det viset förutse vad som komma skall.

5 begrepp som är bra att känna till när det kommer till ekonomi:

Ränta

Enkelt förklarat är räntan kostnaden för ett lån. Om du lånar pengar kan du ofta välja en fast eller rörlig ränta. En fast ränta är en fördel när räntan är låg. Men om du väljer en fast ränta och räntan sjunker ytterligare förlorar du på din fasta ränta. Å andra sidan kan en rörlig ränta röra sig en hel del – både upp och ned. Det gäller därför att räkna med marginal när det kommer till kostnaden för lån.

Inflation

När priser stiger på en marknad kallas detta för inflation. I skrivande stund är risken för inflation ganska hög i Europa. Det vill säga att valutornas värde urholkas och sjunker. Som exempel kan vi ta ett paket socker till en kostnad av tio kronor. I en inflation period kommer priset att stiga mer eller mindre beroende på hur kraftig inflationen är.

Samma paket socker kan komma att kosta tjugo kronor eller ännu mer om det rör sig om en mycket kraftig inflation. Sverige har en av världens mest stabila ekonomier och riksbanken strävar årligen efter en inflation på två procent, vilket anses vara rimligt och dessutom bra för ekonomin.

Börsen

En börsmarknad är en marknad som täcker en geografisk yta. På börsen kan man handla med värdepapper såsom aktier, fonder och obligationer. Det är inte bara företag och privatpersoner som kan handla på en börs utan även stater, organisationer och länder.

Reporänta

Riksbankens ränta kallas reporänta. Det är ett av bankens främsta verktyg för att nå inflationsmålet i Sverige.

Deflation

Motsatsen till inflation är deflation vilket betyder att priserna sjunker i samhället. Deflation är ett tecken på att den ekonomiska rullningen bromsas in och kan i värsta fall avstanna helt.

Nu har du fått lära dig lite om några begrepp som kan vara bra att känna till när det kommer till ekonomi. När du känner till begreppen blir det enklare att lära dig mer om ekonomi och hur du ska hantera din egen personliga privatekonomiska situation. Läs på om hur du kan hantera den ökade risken för inflation, något som är viktigt att känna till.

Riksbanken är Sveriges centralbank. Banken har befogenheter liknande en myndighet, vars uppdrag är att fasthålla en stabil, god ekonomi i Sverige.
Andreas Linde
Av
Andreas Linde har mer än 7 års erfarenhet av lånemarknaden och vet allt om ÅOP, livränta, serielån, refinansiering och andra relevanta begrepp inom lånebranschen.
LoanScouter > Nyheter > Lär dig allt om inflation och deflation: 5 fakta om ekonomi!