Reporäntan höjs – detta bör du känna till!

Reporantan hojs – detta bor du kanna till

Reporäntan höjs, det meddelade Riksbanken för en tid sedan, vilket kan få konsekvenser för dig som privatperson. Läs vidare här och ta reda på vad en högre ränta innebär för dig och din privatekonomiska situation.

Priserna påverkas av inflationen

Priserna i samhället påverkas av inflationen som har blivit ett faktum. Och det är inte bara priset på varorna i matbutikerna som påverkas, utan allt rent generellt i samhället. Därför är det viktigt för dig som överväger att ta ett lån att jämföra de lånealternativ som finns genom en låneförmedlare.

På så vis kan du försäkra dig om att du inte betalar onödigt mycket pengar för ett lån genom en hög ränta. När det kommer till lån är det givetvis inte bara räntan som är avgörande utan också andra kostnader för lånet. Det är viktigt att även räkna med eventuella avgifter såsom uppläggningsavgift och aviavgift. Men nu tillbaka till reporäntan.

Så fungerar reporäntan

Reporäntan är Riksbankens främsta verktyg för att styra inflationen i den svenska ekonomin. Sveriges regering har gett Riksbanken i uppgift att hålla inflationen på en stabil nivå omkring 2 % årligen. Det verktyg som Riksbanken använder för att utföra sin arbetsuppgift är den så kallade reporäntan.

Reporäntan styr hur mycket det kostar för kreditinstitut och långivare att låna pengar från Riksbanken. Det betyder att reporäntan har en effekt på den kostnad som du som privatperson betalar när du ska låna pengar. Reporäntan styr den generella räntan i samhället och har en avgörande effekt på deflation och inflation i samhället som helhet.

Inflation är ett uttryck som används inom nationalekonomin och betyder att priserna i ett samhälle stiger och att pengarna förlorar sitt värde.

Inflationen i samhället sker ofta i tre steg:

  • Ekonomin påverkas av en extern faktor
  • Priserna stiger
  • Räntan stiger

Varför är det inflation nu?

Samhällsekonomin påverkas av flera olika externa faktorer i det svenska samhället och runt om i världen. Den inflationsökning som vi har sett under den senaste perioden beror främst på coronapandemin, och inte minst på den ryska invasionen av Ukraina.

Eftersom Sverige och övriga Europa har handlat mycket med Ryssland och främst importerat gas och spannmålsprodukter, som idag är sanktionerade har detta inneburit en prisökning generellt på marknaden när det kommer till dessa specifika produkter.

Det finns en direkt påverkan på andra produkter i samhället som också använder råmaterial och spannmål för framställning av andra typer av produkter. Det vill säga att sanktionerna inte bara har en direkt påverkan, utan även en indirekt påverkan på andra produkter i samhället.

Sanktioner är ett begrepp som används när länder försvårar handeln med andra länder.

Hur kommer Sverige påverkas?

Den svenska ekonomin är en av de mest stabila ekonomierna i världen. Det betyder att inflationen inte kommer påverka den svenska samhällsekonomin avsevärt.

När man tittar på andra europeiska länder i Europa kommer inflationen att ha en större påverkan på det dagliga livet eftersom många produkter kommer att stiga i pris, vilket kommer ha en effekt på många privatpersoners ekonomiska situation. Detta gäller främst de länder som använder gas i större utsträckning än vad Sverige gör.

Sverige ställer sig bättre när det kommer till energiförbrukning eftersom vi är självförsörjande när det kommer till elproduktion. Eftersom de flesta svenska hushåll värms upp med el påverkas inte privatpersoners ekonomiska situation i samma utsträckning som i övriga Europa.

Andreas Linde
Av
Andreas Linde har mer än 7 års erfarenhet av lånemarknaden och vet allt om ÅOP, livränta, serielån, refinansiering och andra relevanta begrepp inom lånebranschen.
LoanScouter > Nyheter > Reporäntan höjs – detta bör du känna till!