Så fungerar amortering i Sverige 2020

För dig som tagit ett bolån har du förmodligen hört talas om begreppet amortering. För dig som inte känner till ordet är det alltså själva avbetalningen av lånet, utöver räntekostnader. Varje gång du amorterar (betalar av ditt lån) minskar skulden du har tills en dag då du betalat av hela lånet. Om du går i tankarna på att ta ett bolån är det högst relevant att känna till vad amorteringskostnaden och framförallt amorteringskraven kommer vara. Det finns lån utan ränta, dock handlar dessa lån oftast om mindre summor eller korta löptider.

Amorteringskrav för nya bolån 2020

När du ska ta ett bolån, som du kan läsa mer om här, kan du bland annat kontakta din vanliga bank. Det är tillsammans med banken du kommer överens om vilken amortering lånet kommer ha. Saker som styr amorteringen är bland annat din ekonomiska situation samt de gällande lagar och regler för amortering. Det är Finansinspektionen som sätter amorteringskraven i Sverige. Vi går igenom kraven här:

Amorteringskrav satta 2016

  • Det finns inget krav på amortering om lånets storlek uppgår till mindre än 50 % av bostadens värde.
  • Om du lånat till mer än 50 % av bostadens värde men mindre än 70 % ska du amortera minst 1 % av lånet per år.
  • Om du lånat till mer än 70 % av bostadens värde ska du istället amortera minst 2 % av bolånets värde per år.
  • Efter att du amorterat i många år och ditt bostadslån blivit lägre än 70 % respektive 50 % (enligt ovan), brukar det vara möjligt att förhandla med banken om en ny amorteringsplan.

Amorteringskrav satta 2018

Även om reglerna från 2016 fortfarande gäller tillkom det nya regler gällande amorteringskraven år 2016, dessa säger:

  • Om din bruttoinkomst multiplicerat med 4,5 blir större än bolånet kommer du inte påverkas alls av de nya reglerna.
  • Om bruttoinkomsten däremot är lägre än bolånet (multiplicerat med 4,5) måste du amortera 1 % av bolånet utöver de tidigare satta reglerna.

När det kommer till att amortera finns det två modeller som är vanliga att använda, dessa kallas rak amortering och amorteringsfritt lån.

Så fungerar rak amortering

När du amorterar utifrån modellen rak amortering ska du, utöver din vanliga bolåneränta, betala tillbaka på lånet med en fast summa varje månad (eller betalningstillfälle). Med åren som går minskar skulden för lånet eftersom du betalat av en del, detta påverkar även räntekostnaderna för lånet. Om räntan inte skulle höjas kommer räntekostnaderna att bli lägre under hela återbetalningstiden eftersom lånets storlek minskar.

Amorteringsfritt lån

Amorteringsfritt lån är en annan amorteringsmodell som inte är lika vanlig. När du tar ett amorteringsfritt lån innebär det att du kommer betala endast ränta för lånet, dock under en begränsad tid. Du skjuter alltså upp själva amorteringen (avbetalningen för lånet). När den tidsbestämda amorteringsfria perioden är slut måste du alltså börja amortera på lånet. Det finns vissa regler gällande amorteringsfria lån, bland annat är det möjligt att få amorteringsfria lån upp till fem år om det gäller ett köp av en nyproduktion. Andra orsaker till varför amorteringsfria lån beviljas kan bero på sjukdomsfall, dödsfall eller arbetslöshet. Trots att det låter otroligt förmånligt med amorteringsfria lån ska du inte låta dig luras. Nackdelen med den här modellen är att lånets totala kostnad ofta blir högre. Anledningen är att räntekostnaderna inte minskar under den tid som du inte amorterar. Vid rak amortering minskar räntekostnaderna allteftersom lånet minskar.

Annuitetslån

Förutom att du kan betala av ditt bolån genom rak amortering finns det även något som kallas för annuitetslån. Dessa bolån särskiljer sig eftersom du alltid betalar samma summa vid varje betalningstillfälle. Summan ska täcka in såväl amorteringsbeloppet samt räntekostnader. När man tar ett annuitetslån sätts alltid löptiden i förväg. Man räknar ut vad du behöver betala varje månad, kvartal eller år. För låntagaren innebär det helt enkelt att man alltid betalar samma summa. Sett till avbetalningstakten av lånet skiljer sig dock annuitetslån från övriga bolån. Den första perioden betalar du nämligen en högre del av räntekostnader och ett mindre amorteringsbelopp. Men med tiden förändras detta och räntekostnaderna minskar. Istället börjar du betala av amorteringen snabbare. Som sagt innebär det inte någon skillnad rent kostnadsmässigt. Annuitetslån är bra för dig som alltid vill ha samma kostnader varje månad.

Ändrad ränta och annuitetslån

Som vi alla vet kan räntan för bolån både stiga och sjunka. För den som har ett annuitetslån kan detta innebära två saker. Antingen förhandlar man om en bibehållen annuitet, eller så innebär det en ändrad annuitet. Om räntan höjs behöver låntagaren betala av lånet under längre tid (för att bibehålla samma kostnad). Men om man istället höjer annuiteten innebär det att kostnaden kommer att höjas för att låntagaren ska kunna betala av lånet inom samma tid.

Vilken amortering bör jag välja?

Eftersom alla amorteringsmodeller har både för- och nackdelar gäller det att fundera över vad som passar dig bäst. Rak amortering innebär oftast högre månadskostnader, dock kommer den totala kostnaden för lånet bli lägre. Vill du istället låna pengar till ett bostadsköp och väljer ett annuitetslån kommer kostnaden bli lägre och dessutom jämn över hela löptiden. Nackdelen är att annuitetslån ofta blir dyrare i längden.