Svajig ekonomi i Europa kan göra saker och ting dyrare–även i Sverige

Svajig ekonomi i Europa kan göra saker och ting dyrare – även i Sverige_loanscouter

Europasamarbetet har sedan pandemin gjort att många länder har tvingats ge stöd till företag och restaurangbranschen under de många nedstängningar som har tagit plats i flertalet länder. Något som visat sig bli allt för dyrt för många länder. ECB, den Europeiska Centralbanken, har inte varit sena med att skicka hjälppaket i form at åtskilliga miljoner euro till de länder som är med i eurosamarbetet. 

Ett skuldberg som växer

Experterna talar idag om att EU har byggt upp ett stort skuldberg och att det är en av de främsta orsakerna till den höga inflation som nu ses i många Europeiska länder, något som fått många att läsa på om hur man ska hantera inflation. Men vad innebär inflationen för länder som inte är med i eurosamarbetet, som exempelvis Sverige?

Inflation är ett uttryck som används flitigt inom bank- och finansvärlden. Motsatsen till inflation är deflation. Både inflation och deflation är något som alla länder och samhällsekonomier upplever till tider, det är ett tecken på en hälsosam ekonomisk situation. Motsatt är en hög inflation eller deflation ett tecken på dålig ekonomi.
Inflation förorsakar högre priser. Enkelt förklarat betyder det att ens valuta blir mindre värd. Deflation är motsatsen till inflation.  Begreppen kan vara viktiga att ha koll på om du överväger att ta ett samlingslån för att samla ihop dina små och mindre lån i ett större lån.

Svensk ekonomi i topp inom EU

Sverige har sedan förra finanskrisen haft en av de mest stabila ekonomier i hela EU. Den svenska statsskulden är dessutom historiskt låg och det bidrar ytterligare till att göra den svenska ekonomin ännu starkare på världsplan. Sverige har valt att tacka nej till eurosamarbetet, något som gör att Sverige kan bestämma sin egen ekonomiskt politiska framförhållning på egen hand. 

Det skapar flexibilitet och är sannolikt en av de stora bidragande faktorerna till att den svenska ekonomin lång mer stabil än de övriga nordiska ländernas. Om man bara tittar på en av våra närmaste grannar Danmark är det en helt annan ekonomisk bild. Det danska samhället har upplevt en stor nedgång i konsumtionen, något som fått Danmark till att ta till drastiska åtgärder såsom minusränta för att tvinga privatpersoner och företag att konsumera.

Inflationen kan märkas av i Sverige

Men även i Sverige har inflationen satt sina spår. En del privatkonsumenter även i Sverige kan märka av inflationen på bland annat följande sätt:

  • Priserna i matbutikerna har stigit en del
  • Priserna på service och tjänster har ökat
  • Räntan stiger
Så påverkas du av ekonomin_loanscouter

Inflationen har stigit och sjunkit genom åren i EU. Det är viktig att förstå att inflationen påverkas av samhällsekonomin i det stora hela och att man som privatkonsument behöva vara vaksam på inflationen eftersom den i sin tur påverkar Riksbankens främsta verktyg reporäntan. När Riksbanken höjer eller sänker reporäntan påverkas även du som privatkonsument, främst genom dina lån.

Inflationen Europa mellan åren 2010 och 2015

ÅrInflation i procent
20102,1 %
20150,1 %
20200,7 %

Som man kan se i tabellen ovan är inflationen instabil i sitt mönster. Från en hög inflation 2010 har inflationen gått ner igen. Nu är inflationen på väg uppåt igen, vilket kan betyda högre priser för privatpersoner och företag. Det är dock viktigt att förstå att den svenska ekonomins stabilitet sannolikt inte kommer rubbas avsevärt mycket. 

author
Av
Andreas Linde har mer än 7 års erfarenhet av lånemarknaden och vet allt om ÅOP, livränta, serielån, refinansiering och andra relevanta begrepp inom lånebranschen.
LoanScouter > Nyheter > Svajig ekonomi i Europa kan göra saker och ting dyrare–även i Sverige