Slik kan gjelden din bli foreldet

Visste du at gjeld kan bli foreldet? Det er faktisk ikke så mange som er klare over det, og kort fortalt betyr det at gjelden din kan avskrives fordi den rett og slett er for gammel. Dermed slettes gjelden og du behøver ikke å betale den tilbake. Dette kan selvfølgelig ha en stor innvirkning på din personlige økonomi, som den ene dagen kan se håpløs ut og den neste dagen bli betydelig forbedret.

Foreldelsesfristen avgjør når gjeld er for gammel

Det har vært noen endringer i foreldelsesfristen opp gjennom årene. Dette har blant annet ført til at mange kreditorer har glemt – eller ikke rukket i tide – å gjøre noe for å unngå foreldelse. Ansvaret hviler på kreditorens skuldre, og hvis kreditorene ikke handler i tide, vil de på et eller annet tidspunkt ikke lenger ha (juridisk) rett til pengene dine.

Det du skylder kan derfor bli for «gammelt». Hvis gjelden blir for gammel, kan du ikke bli belastet for den.

Hvordan og når dine gjeldsposter blir foreldet, er alt beskrevet i foreldelsesloven, eller Lov om foreldelse av fordringer, som det så fint heter. Her gir vi deg et lite innblikk i hva som står i loven.

Hva betyr «gammel» gjeld?

Det kan være mange årsaker til at man har havnet i gjeld. Man skal være forsiktig når det kommer til å låne penger, og hos Matchbanker kan du lese mer om hvordan man sørger for å ta ansvarlige lån

Med gjeld følger en periode (foreldelsesperiode), som avhenger av hvordan du har pådratt deg gjelden. Dine kreditorer har rett til å kreve pengene fra deg i løpet av denne perioden. Etter denne perioden har kreditorene dine ikke lenger rett til å få deg til å betale tilbake pengene du skylder dem. Derfor kan du heller ikke bli innkalt til retten av kreditorene dine hvis de vil inngå en betalingsavtale med deg eller få deg til å betale tilbake gjelden.

For å vite om gjelden din er foreldet eller ikke, krever det at du har kontroll over de forskjellige gjeldspostene dine og kjenner foreldelsesfristen som gjelder for den enkelte post – det vil si måten gjelden opprettes på. Det kan være lettere sagt enn gjort og kan kreve profesjonell hjelp. Er det noen som vet noe om nettopp dette, så er det selvfølgelig advokater. På advokatsidene kan du få en profesjonell gjennomgang av foreldelse av pengekrav, og ikke minst en presentasjon av forskjellige foreldelsesfrister og unntakelser.

Kreditorer kan «avbryte» foreldelsesfristen

Det er ingen bestemt periode for når gjeld blir foreldet. Det er faktisk mange måter for kreditorer å «utvide» gyldigheten – eller avbryte foreldelsesperioden, slik at perioden så å si starter på nytt. Dette kan for eksempel være hvis du setter signaturen din på en gjeldserklæring eller et gjeldsbrev. Et gjeldsbrev er et dokument som henviser til et pengekrav, noe du kan lese mer om på Jusleksikon.no.

Gjelden din vil dermed bli «fornyet» – og foreldelsesfristen blir avbrutt – hvis du anerkjenner gjelden gjennom «dine handlinger». En slik handling er for eksempel å betale avdrag på gjelden. Det er en måte å anerkjenne gjeld på. Det kan også dreie seg om å få penger på kassekreditt.

I tillegg kan foreldelsesfristen avbrytes dersom kreditor din tar rettslige skritt for å oppnå dom på gjelden. Slike rettslige skritt kan føre til en dom fra namsmann eller en annen avgjørelse som fastsetter at gjelden eksisterer og hvor stor den er.

Når blir foreldelsesfristen ikke «avbrutt»?

Det avbryter ikke gjelden at kreditorene dine bare sender brev med påminnelser og purringer eller andre ting. Heller ikke hvis de ringer deg eller gjør oppmerksom på gjelden på noen annen måte.

Kreditorene dine trenger en signert skyldnererklæring fra deg eller en dom over gjelden gjennom retten for å avbryte foreldelsesfristen og begynne på en ny periode. Men hvis du imidlertid anerkjenner gjelden din indirekte, som vi har beskrevet ovenfor, behøver kreditorene dine ikke en signatur fra deg eller en dom på gjelden.

Gjelden min er foreldet – hva gjør jeg nå?

For å være helt sikker på at gjelden er foreldet, er det lurt å få hjelp og veiledning fra en gjeldsrådgiver eller advokat. For når gjelden din er foreldet, har du rett til å gå videre til kreditor med beskjeden om at gjelden din er foreldet og at du ikke anerkjenner gjelden din.

Det er med andre ord veldig viktig å være helt sikker på at gjelden din er foreldet før du skal møtes med kreditorene dine, slik at du vet hva du har rett til. Derfor anbefaler vi sterkt å få profesjonell hjelp fra folk som kan gi deg råd om gjeld.