Alt du trenger å vite om skatt og lånegjeld

Alt du trenger å vite om skatt og lånegjeld_loanscouter

Mange tenker ikke over det i det hele tatt, men å ta opp gjeld gir en del skattefradrag som gjør at det aktuelle lånet man har til slutt faktisk ender billigere enn først antatt. I denne artikkelen får du en introduksjon til hvilke lånekostnader som trekkes fra lånet, og hvilke lånekostnader som ikke trekkes fra.

Disse kostnadene kan du få fradrag for 

Det er ingen tvil om at fradrag på lånet er gunstig for privatøkonomien. Den trolig mest kjente lånekostnaden blant folk er renter. Renter kan faktisk trekkes fra i skatten, men det er også en del andre lånerelaterte kostnader som trekkes fra. Følgende oversikt lister opp de vanligste lånekostnadene som gir skattefradrag:

  • Rentekostnader (inkludert renter ved forsinket betaling av gjeldsrenter)
  • Lånekostnader slik som f.eks. etableringsgebyr
  • Finansieringskostnader f.eks. når man konverterer lån og kostnader til takstmann 
Et skattefradrag er et kostnadsfradrag som du kan trekke fra når skatten beregnes. De vanligste skattefradragene fås for utgifter som man har, slik som blant annet fradrag på et lån. Det er viktig å huske at noen fradrag registreres automatisk, mens andre skattefradrag skal man selv sørge for å innregistrere.

Disse kostnadene kan du ikke få fradrag for 

Det er dessverre ikke alle kostnader som kan trekkes fra på skatten, selv om man får en rekke gunstige fradrag på de aktuelle lånene man har. På nedenstående oversikt fremgår eksempler hvor man ikke kan kreve skattefradrag. 

  • Renter som skal betales, men ikke betales før utgangen av forfallsåret. Det vil si at dersom du har renter med forfall 30. november 2021, men ikke har fått betalt innen utgangen av 2021, gir dette ikke fradrag i 2021.
  • Kostnader til inkasso og tilhørende kostnader
  • Rentetillegg på restskatten. Men dersom restskatten betales i tide vil forsinkelsesrentene være fradragsberettiget. 

Hvor mye skatt sparer du på rentefradrag?

For å gi et eksempel på hvor mye du kan spare i skatt, er det tatt utgangspunkt i en skatt på 22 % på alminnelig inntekt. Man skal allikevel være oppmerksom på at det kun trekkes av skatten som betales av alminnelig inntekt og ikke av trinnskatten. I tabellen nedenfor ser du et eksempel på dette.

Lånets størrelseRentesatsPenger spart på skatten
1.000.0002 %4.400
2.000.0002 %8.800
3.000.0003 %19.800
4.000.0003 %26.400

For å beregne hvor mye skattefradrag du kan få, beregnes det ved å trekke fra renteutgiftene i inntektsgrunnlaget ditt, som dermed gir et lavere inntektsgrunnlag å beregne skatten (22 %) på.

beregne hvor mye skattefradrag du kan få_loanscouter

Hvorfor er det viktig å rapportere riktig?

Tatt i betraktning at et boliglån er et av de vanligste langsiktige lånene som varer i nesten 30 år, kan det hope seg opp store beløp som du kan jukse deg til dersom disse ikke stemmer. Derfor er det viktig å ha oversikt over de riktige tallene for lånet, og ha oversikt over den riktige renten som betales av boliglånet. Når du mottar selvangivelsen vil rentefradraget på forhånd fylles ut med opplysninger fra banker og kredittinstitusjoner, men du må likevel sørge for at beløpene er innrapportert riktig ved å sammenligne de årlige rapportene som du mottar med renter og gebyrer som har blitt betalt i løpet av året. I tillegg er det viktig å huske at du som privatperson er ansvarlig for at beløpene som rapporteres til skattemyndighetene er korrekte. Dersom bankene har rapportert feil, vil det sjelden være mulig med endringer etter at selvangivelsen er godkjent og levert.

Andreas Linde
Skrevet av
LoanScouter > Nyheter > Alt du trenger å vite om skatt og lånegjeld